Arabische Conferentie op 23 december!

6454

Na veel voorbereidend werk kunnen we met grote vreugd aankondigen dat onze jaarlijkse Arabischtalige wetenschappelijke Conferentie dit jaar zal beginnen op 23 december en zal duren tot en met 27 december!

Het huwelijk

Het thema waar deze Conferentie om zal draaien, is het Islamitische huwelijk. Iets waar men vooraf erg naar wenst en bepaalde verwachtingen bij heeft… verwachtingen die echter niet altijd uitkomen. Vóór het huwelijk, maar ook vooral ín het huwelijk. Het gros van de vragen die op onze moskee afkomen, hebben betrekking op het huwelijk. Hoe komt dat?

Een verkeerde inschatting? Een verkeerde voorstelling van zaken? Ligt het aan hem of ligt het aan haar? Wat zijn de oplossingen? Hoe stellen we elkaar tevreden in het huwelijk? En wat kunnen we leren van het huwelijksleven van onze Profeet (vrede zij met hem) en de vrome voorgangers?

Vragen die, met de Wil van Allah, allemaal beantwoord zullen worden tijdens deze Conferentie.

Reserveer jouw dagen in onze moskee!

Dus noteer het alvast in je agenda en reserveer 23 t/m 27 december 2015 voor de Arabischtalige Conferentie in moskee as-Soennah, Fruitweg 5 te Den Haag.

Zelf niet de Arabische taal machtig? Geen probleem! Onze vertalers zullen de lezingen live vertalen en zullen te horen zijn via de speciale headsets verkrijgbaar in onze moskee!

Meer informatie over de Shoeyoekh die zullen komen, het programma en eventuele overnachting volgen nog. Dus houd onze website en Social Media goed in de gaten!

Wassalaam,

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
10 november 2015