Bekeerlingendag 2017: De Islam en mijn cultuur

6978

Assalaamoe ʿalaykoem beste broeder/zuster,

Beste familie van een bekeerling,

Stichting as-Soennah en Team al-Yaqeen zijn verheugd om aan te kondigen dat wij op zaterdag 29 april 2017 alweer de vierde jaarlijkse Bekeerlingendag organiseren! Dit jaar is gekozen voor het treffende thema ‘de Islam en mijn cultuur’.

Veelal denken de mensen dat de Islam niet te verzoenen is met een andere cultuur. Niet wetende dat juist vanuit de Islam rekening wordt gehouden met de culturen en gewoontes van mensen. Onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem) is gestuurd aan de gehele mensheid, ongeacht ras of cultuur. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 107 / Koran, hoofdstuk 21, vers 107)

Maar hoe dient een moslim te handelen als er bepaalde zaken zijn die vanuit de Islam en vanuit de cultuur elkaar bijten? Hoe kan zoiets dan verzoend worden en kan eenieder in zijn eigen waarde gelaten worden? Deze en andere vragen zullen tijdens deze Bekeerlingendag beantwoord worden. Enerzijds tijdens een lezing en interactieve sessie, en anderzijds tijdens onze vraag-en-antwoord ronde met de imam.

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd Onderdeel
13:00u-13:45u Inloop met koffie, thee en koekjes
13:45u-14:00u Dhoehr-gebed
14:00u-14:30u Lezing: Islam en mijn cultuur
14:30u-15:00u Vraag-en-antwoord sessie
15:00u-16:30u Interactief gedeelte
16:30u-17:45u Afsluiting met hapje en drankje

De dag wordt afgesloten met een uitgebreide maaltijd waarbij de gasten en de vrijwilligers elkaar beter kunnen leren kennen. Meld je dus snel aan via ons aanmeldformulier en neem zoveel mogelijk familie en vrienden mee.

Wij hopen je op 29 april 2017 te mogen ontvangen in ons moskeegebouw aan de Fruitweg 5 te Den Haag!

Stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
15 april 2017