België veroordeeld voor wegsturen gesluierde vrouw

3085

België is veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) doordat een gesluierde vrouw een hoorzitting van een rechtbank niet mocht bijwonen. België heeft hiermee het recht op godsdienstvrijheid geschonden, aldus het arrest.

De aanklager, Hagar Lachiri, was met enkele andere leden van haar familie aanwezig bij de rechtszaak over de moord op haar broer. In juni 2007, de dag van de hoorzitting voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling, meldde de gerechtsbode aan Lachiri op vraag van de voorzitter dat ze de hoorzitting niet mocht bijwonen als ze haar hoofddoek aanhield. Lachiri weigerde haar hoofddoek af te doen en mocht geen plaats nemen in het publiek. Hierop stapte zij in december 2008 naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

‘Het Hof oordeelt dat de uitsluiting van de vrouw – een gewone burger, die de staat niet vertegenwoordigt – een beperking is van de uiting van haar geloofsovertuiging’, aldus het EHRM in een persbericht.

Als de voorzitter de uitsluiting forceerde ‘om de openbare orde te verzekeren’, dan had de vrouw zich niet respectloos gedragen bij het betreden van de zaal of vormde zij een bedreiging voor een goed verloop van de hoorzitting, aldus de rechters in Straatsburg.

Ook oordeelde het EHRM dat de Belgische staat de vrouw €1.000 morele schadevergoeding dient te betalen.

Bron: Standaard.be

Team al-Yaqeen
18 september 2018