Berberstalige conferentie 2013

6676

Tot onze grote spijt zien wij dat heel veel mensen elkaar discrimineren op basis van tribalisme, nationalisme, huidskleur, enz. Als je niet tot een bepaalde stam, ras of bevolkingsgroep behoort, dan hoor je er volgens hen niet bij.

Aan dit soort zaken die deel uitmaakten van het pre-islamitische tijdperk heeft de Islam een einde gemaakt. De Islam heeft de mensen tot één gemeenschap gemaakt. Een gemeenschap die zich hecht verbonden voelt met elkaar op basis van de Voorschriften van Allah. De Islam heeft tussen deze verdeelde volkeren broederschap gekweekt. Mensen die voorheen elkaars bloed konden opdrinken, waren ineens bereid om voor elkaar te sterven.

In het teken hiervan organiseert stichting as-Soennah van 17 t/m 20 mei 2013 haar jaarlijkse Berberstalige conferentie. Een conferentie waar de nadruk ligt op onderwerpen die het belang van de islamitische broederschap benadrukken en iedere vorm van discriminatie op het gebied van ras, status, kleur en geslacht afkeuren. Dit alles onder de noemer van de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 13)

Zorg ervoor dat je dit gezegende evenement niet mist en verspreid het woord ook verder aan anderen. Voor de namen van de aanwezige Shoeyoekh zie de flyer.

Team al-Yaqeen 11 mei 2013