Berichtgeving Nieuwsuur en NRC Handelsblad inzake Stichting as-Soennah

14053

In hun ‘onthullende’ reeks hebben Nieuwsuur en NRC Handelsblad aandacht besteed aan Stichting as-Soennah (hierna: de Stichting). In het artikel van NRC Handelsblad wordt de Stichting van een aantal zaken beticht zonder daar concrete bewijzen voor te leveren. Nieuwsuur en NRC Handelsblad verhullen, in plaats van onthullen, de informatie die nodig is om de toets der kritiek te doorstaan. Zo verschuilen beide media zich achter AIVD-informatie en is de berichtgeving grotendeels suggestief.

De Stichting heeft gisteren in een persverklaring aangegeven dat het financiële middelen heeft ontvangen. Buitenlandse financiering van Nederlandse organisaties valt binnen de kaders van onze wet- en regelgeving. Daarover heeft de Stichting op een transparante wijze gecommuniceerd met de banken en de verantwoordelijke overheden in dit land. Zij zijn op de hoogte gesteld van wie de donaties zijn ontvangen, de bestemming van de gelden en de relevante documenten. Nieuwsuur en NRC Handelsblad maken in hun publicatie melding van Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) in relatie tot de Stichting. De RIHS zou tevens banden hebben met terroristische organisaties.

De Stichting verwerpt elke vorm van geweld en kan op basis van eigen onderzoek met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid stellen dat het geen directe of indirecte financiering van RIHS heeft ontvangen. Ook van de verantwoordelijke (opsporings)autoriteiten heeft de Stichting geen negatief advies hierover ontvangen.

In hun berichtgeving maken Nieuwsuur en NRC Handelsblad gewag van islamitische kwesties, al dan niet in de Nederlandse context. De Stichting kan niet genoeg het belang van godsdienstvrijheid benadrukken. Onze wet- en regelgeving garanderen dit en bakenen de grenzen tegelijkertijd af waarbinnen de vrijheid van godsdienst beleefd mag worden. Als het gaat om de lezing van imam Aboe Ismail inzake de straf die een ongelovige in het Hiernamaals te wachten staat, dan is het allereerst van belang om aan te geven dat Nieuwsuur en NRC Handelsblad verzaakt hebben om deze integraal dan wel in context weer te geven. Zoals de andere monotheïstische godsdiensten, het jodendom en het christendom, de gelovigen over de hemel en hel informeren, doen de islam en de Koran dit ook. Het zijn niet de persoonlijke opvattingen van imam Aboe Ismail of het bestuur van de Stichting, maar een vers  uit de Koran (18:29). Imam Aboe Ismail heeft in diezelfde lezing zijn toehoorders op het hart gedrukt dat het niet aan de mens is om te oordelen wat de eindbestemming is van anderen en wie wel of niet gestraft worden in het Hiernamaals, maar dat het God is die bepaalt (hiervan bestaat ook een audiobestand). Ten behoeve van het creëren van ophef en sensatie laten Nieuwsuur en NRC Handelsblad deze essentiële informatie weg. Een andere kwestie is de vrouwenbesnijdenis. De Stichting neemt krachtig afstand van vrouwenbesnijdenis, wat niet-islamitisch is. De Stichting heeft dit ook in het verleden kenbaar gemaakt. De lezing van de betrokken docent is van de site verwijderd.

Sinds 2012 heeft de Stichting een nieuw bestuur met een nieuwe visie. Het stichtingsbestuur blijft de verbinding zoeken met maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk een inclusieve samenleving te bewerkstelligen. De Stichting staat midden in deze samenleving, participeert in deze samenleving en draagt bij aan deze samenleving. Dit zal de Stichting blijven doen, met behoud van de eigen identiteit.

Bestuur stichting as-Soennah
28 april 2018