Bestuur stichting as-Soennah reageert op recente ontwikkelingen

5333

De media-aandacht rondom buitenlandse financiering en (vermeende) buitenlandse beïnvloeding van Nederlandse moskeeën heeft de afgelopen weken de gemoederen bezig gehouden.

Als bestuur vinden wij het belangrijk om aan te geven dat wij in de strengste bewoordingen alle vormen van geweld afkeuren die onze vreedzame samenleving ondermijnen of bedreigen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en de grondwettelijke vrijheden die ons land zo bijzonder maken. Wij mogen trots zijn dat eenieder in Nederland ondanks de verschillen, zij het politiek, religieus of anderszins, gelijkwaardig kan participeren en diens leven kan inrichten zoals we dat hier in Nederland kennen.

Wij begrijpen heel goed dat de getoonde fragmenten voor de nodige commotie hebben gezorgd. Wij zijn al ruim anderhalf jaar bezig met het opschonen van ons studiemateriaal, online bibliotheek en videotheek. De aangehaalde fragmenten zijn een typisch voorbeeld van materiaal dat niet geplaatst had mogen worden. Deze zijn nu dan ook met voorrang verwijderd.

De afgelopen jaren hebben wij als bestuur de bewuste keuze gemaakt om meer naar buiten toe te treden, een verbindende rol te vervullen en een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Wij en onze toegewijde vrijwilligers nemen deel aan verschillende activiteiten op sociaal-maatschappelijk niveau. Wij bieden onder meer ondersteuning in de vorm van een voedselbank, huiswerkbegeleiding en taallessen. Wij hebben ons in het verleden ingespannen om de rust en vrede in onze wijken te bewaren. Zo ook tijdens de ernstige rellen in de Schilderswijk naar aanleiding van de tragische dood van Mitch Henriquez. Tientallen van onze vrijwilligers hebben, samen met andere organisaties uit de wijk onder toezicht van de politie, de relschoppers tot kalmte gemaand en de rust in de wijk terug gebracht.

Onze stichting heeft de afgelopen jaren meerdere malen haat- en dreigbrieven ontvangen. Vorig jaar tijdens de Ramadan dreigde zelfs een anonieme afzender een aanslag te plegen op onze moskeebezoekers. Dit heeft ons alleen maar gesterkt in ons streven om nog meer de verbinding te zoeken met andere religieuze en maatschappelijke organisaties. Angst, xenofobie en intolerantie kunnen alleen maar worden tegengegaan wanneer we samen optrekken en de handen ineen slaan.

Ook hebben wij ons in het verleden vaker uitgesproken tegen extremisme, radicalisering en geweld. Zo ook over het fenomeen vrouwenbesnijdenis. Al in 2008 hebben wij in een publicatie dit fenomeen veroordeeld. De docent die de betreffende uitspraak over vrouwenbesnijdenis deed, heeft in een gesprek met het bestuur afstand genomen van de gedane uitspraken en spijt betuigd. Verder willen wij benadrukken dat wij op geen enkele wijze een relatie hebben, zakelijk noch financieel, met Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

Ter afsluiting betreuren wij het ten zeerste dat er een verkeerd en vertekend beeld over onze stichting is ontstaan. Wij herkennen ons niet in dit beeld, zeker gezien de ontwikkeling die de stichting de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Wij zijn een stichting die staat voor vrede, verbinding en saamhorigheid.

Bestuur Stichting as-Soennah
16 mei 2018