Boekpresentatie "Radicalisering in beeld"

1908

Gisteren (22 mei 2016) hield stichting as-Soennah een boekpresentatie van het laatste boek van imam Aboe Ismail “Radicalisering in beeld”. Meer dan 70 moskeeën en moslimorganisaties uit Nederland en België kwamen hierop af. De auteur van het boek, imam Aboe Ismail, heeft zijn boek mondeling toegelicht en gepresenteerd.

Imam Aboe Ismail heeft verder tijdens deze bijeenkomst de aanwezige organisaties op het hart gedrukt om samen op te trekken in het tegengaan van radicalisering. Ook benadrukte hij het belang van een duidelijke strategie en dat de moslimorganisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen en een voortrekkersrol moeten vervullen met betrekking tot het vinden van antwoorden op vragen zoals: Wat radicalisering precies is, wie er vatbaar voor zijn en hoe wij dit kunnen voorkomen en bestrijden.

Ook was er aandacht voor het onderwijs in moskeeën en hoe dit ingezet kan worden om kinderen die vatbaar zijn voor radicalisering op het juiste Pad te krijgen, ze een thuisgevoel in Nederland te bezorgen en ze duidelijk te maken dat extremisme en radicalisme geen onderdeel zijn van het geloof.

Het aanwezige publiek heeft aan de hand van voorlichting en interactie een betere kijk kunnen krijgen op het fenomeen ‘radicalisering’ en ging naar huis met een gesterkt gevoel. Ook is de afspraak gemaakt dat op korte termijn een volgende bijeenkomst wordt georganiseerd om gezamenlijk te kijken hoe verder uitvoering kan worden gegeven aan de ideeën en voorstellen van het boek en het publiek.

Moge Allah deze gemeenschap verenigen, dit initiatief zegenen en onze samenleving beschermen tegen alle vormen van kwaad.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen

23 mei 2016