Boerkaverbod bevordert uitsluiting moslima’s

8167

Het Parool heeft het onderstaand opiniestuk geplaatst van Martin de Jong (stadsdeelpastor in Amsterdam-Nieuw-West) en Martijn van Leerdam (Dominee in Osdorp en Sloten). Zij betogen hierin dat het boerkaverbod ongelijkheid juist in de hand werkt en uitsluiting bevordert.

“Per 1 augustus is het boerkaverbod in Nederland ingevoerd. Voorstanders verklaren dat het boerkaverbod de onderdrukking van vrouwen moet tegengaan, maar in de praktijk ontstaat juist het tegenovergestelde effect, zo blijkt.

Een ijverige Arrivabuschauffeur in Zuid­Limburg heeft, met behulp van de politie, een draagster van een nikab zijn bus uit gezet (Het Parool, 20 augustus). Dat is opvallend, want voorstanders van het verbod op gezichtsbedekkende kleding (in de volksmond: voorstanders van het boerkaverbod) stellen dat de kleding discriminerend werkt. Uit dit incident blijkt echter dat hetzelfde geldt voor de maatregel die zij hebben ingevoerd.

Dit incident legt een prachtig dilemma bloot bij de inrichting van een open samenleving. Moet je religie, omwille van de neutraliteit van de publieke ruimte, zoveel mogelijk achter de voordeur wegstoppen? Of moet je religieuze uitingen juist zoveel mogelijk toestaan, om de vrijheid om jezelf uit te drukken te bewaren?

Wij zijn voorstander van het tweede standpunt. Want vrijheid is pas echte vrijheid als je je eigen keuzes kunt maken. Ook als die keuzes afwijken van de meerderheid van de samenleving. En zelfs als die keuzes volgens sommige mensen verwerpelijk zijn. Als je niet meer zelf mag kiezen wat je aantrekt, is een open samenleving niet open meer. Dan verandert de vrijheid die wordt beoogd in haar tegendeel.

Boerka’s, nikabs en soortgelijke religieus gemotiveerde kledij vormen daarbij wel een moeilijk punt. Is er soms geen sprake van indoctrinatie en groepsdwang? Een weldenkende vrouw van de 21ste eeuw doet zoiets toch niet uit zichzelf?

Maar gesprekken met draagsters van boerka’s en nikabs bewijzen juist het tegendeel. En geef toe: je moet toch stevig in je schoenen staan, wil je vandaag de dag in het Limburg van Geert Wilders met een boerka over straat gaan. Het valt niet uit te sluiten dat daar een bewuste keuze achter zit.

Een veelgehoorde vergelijking is die met integraalhelmen en bivakmutsen. Die mag je toch ook niet op in de bus? Die vergelijking gaat echter niet op. Het dragen van een boerka of nikab wijst op een religieus motief. Wil de staat een religieuze uiting verbieden, dan moet zij aannemelijk kunnen maken dat de veiligheid in het geding is. Maar er is in Nederland geen enkel geval bekend van geweld door iemand met een boerka of nikab.

Buitensluiten

Het lijkt er sterk op dat het verbod op gezichtsbedekkende bekleding vooral is ingevoerd om orthodoxe moslima’s van de samenleving uit te sluiten. Dat staat haaks op het democratische proces, dat de bescherming van minderheden beoogt.

Gelukkig hebben de grote vervoerders, ziekenhuizen en andere publieke instellingen dat ook ingezien. Zij hebben besloten dat de handhaving van het verbod op gezichtsbedekkende kleding geen prioriteit voor hen heeft.

Laat dat in hemelsnaam zo blijven. Zij kunnen zich beter richten op gelijke behandeling van alle Nederlanders, ongeacht religie, geslacht en kledingkeuze. Want daarin valt nog genoeg te winnen, juist in het helaas niet meer zo tolerante Nederland van de 21ste eeuw.”

Bron: Parool.nl

Team al-Yaqeen