Brief van SIORH aan moskeebesturen

2490

Den Haag, 23 maart 2016

Betreft: saamhorigheid en eenheid

Geachte bestuur,

Naar aanleiding van de afschuwelijke aanslagen van dinsdag 22 maart 2016 in Brussel, doen wij u deze brief toekomen. Wij verafschuwen deze verschrikkelijke daad tegen de menselijkheid. Wij mogen ons niet laten leiden door angst want dan heeft terreur gewonnen. Terreur is er namelijk op uit om angst te zaaien en verdeeldheid te creëren. Het is belangrijk om in deze roerige tijden de rust en kalmte te bewaren.

Wellicht ten overvloede willen wij u erop wijzen om de komende dagen extra waakzaam en alert te zijn. Wij moeten garant staan voor de veiligheid van onze bezoekers. Wij dienen onze gebedshuizen in samenwerking met politie en de lokale overheid tegen elke vorm van terreur te beschermen. Vanmiddag hebben wij namens u een gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) waarin we ook zullen inzetten op maximale beveiliging en garantie voor onze gebedshuizen.

Verbinding is op dit moment een cruciale factor. Daarom adviseren wij u om de contacten met de wijkagent, de rest van de politieorganisatie en de gemeente te versterken. Daarnaast kunt u altijd contact met ons opnemen om u bij te staan.

Wij adviseren u om aanstaande vrijdag tijdens de preek stil te staan bij deze on-Islamitische daad. Daarnaast vragen wij Allah om onze samenleving te beschermen en verzoeken u, zoals ons geloof ons leert, te blijven aansporen tot het goede.

Hoogachtend,

Bestuur SIORH