China gebruikt scholen om moslimkinderen van ouders te scheiden

2715

China tracht de islamitische identiteit van Oeigoeren in de provincie Xinjiang niet slechts te veranderen door mannen en vrouwen te ‘heropvoeden’ in kampen. Er is daarnaast een campagne gaande om moslimkinderen bewust van hun families te scheiden en hen in internaten langzaam te ontdoen van hun geloof en taal.

Dit stelt de BBC op basis van eigen onderzoek, officiële Chinese documenten en tientallen gesprekken met Oeigoeren die woonachtig zijn in het buitenland. De systematische campagnes zijn bedoeld om de moslims in de roerige provincie onder de duim te houden.

Sinds drie jaar worden honderdduizenden Oeigoeren vastgehouden in de heropvoedingskampen. En de bouw van internaten gaat op grote schaal door. Ook worden campussen van universiteiten uitgebreid met nieuwe woongebouwen. De ouders van kinderen die worden opgevangen zijn vooral mannen en vrouwen die in de heropvoedingskampen worden vastgehouden of in gevangenissen. Uit documenten blijkt dat alleen al in één dorp ruim vierhonderd kinderen zijn gescheiden van hun ouders.

De opvang van de kinderen werd gelijktijdig gepland met de vastzetting van de Oeigoeren in de kampen. De omvang van dit alles blijkt wel uit de groei van het aantal kinderen in kinderdagverblijven en peuterscholen. In 2017 steeg dit aantal in Xinjiang tot meer dan een half miljoen. Eerder scoorde de provincie op dit punt jarenlang onder het gemiddelde. Nu staat Xinjiang op de eerste plaats.

Uitbreiding kinderdagverblijven

De meeste kinderen die worden opgevangen, zijn Oeigoeren of behoren tot één van de andere islamitische minderheidsgroepen. In het zuiden van de provincie, waar de meeste Oeigoeren wonen, heeft de regering zo’n miljard euro uitgegeven voor de uitbreiding van kinderdagverblijven met slaapverblijven. De omvang van de opvang bleek vorig jaar april in de regio Yecheng. Ongeveer tweeduizend kinderen uit diverse dorpen werden ondergebracht in een middelbare school.

‘Ik weet niet wie voor ze zorgt’, aldus een moeder die in Istanbul terecht is gekomen, een stad waar veel Oeigoeren wonen. De minderheidsgroep heeft een historische band met Turkije. De moeder toont een foto van haar drie dochters. ‘Ik heb helemaal geen contact meer met ze.’ Een andere vrouw laat een foto zien van haar drie zonen en een dochter. ‘Ik heb gehoord dat ze naar een internaat zijn gebracht’, aldus de vrouw.

Zo’n zestig Oeigoeren in Istanbul hebben de BBC verteld over de verdwijning van hun ruim honderd kinderen. Een vader gaf te kennen dat zijn vrouw is vastgezet. Wat er met zijn acht kinderen is gebeurd is hem onbekend. Telefonisch contact met Xinjiang is moeilijk en gevaarlijk voor familieleden. ‘Ik denk dat ze zijn meegenomen naar een onderwijskamp van de regering’, vertelt hij.

Onlangs heeft China het bestaan van de kampen voor volwassenen toegegeven. Beijing zegt zich hiertoe gedwongen te zien doordat uit onder andere satellietbeelden zou blijken dat op veel plekken in Xinjiang veel nieuwe omheinde gebouwen waren neergezet. Ook mensenrechtenorganisaties slaan alarm. De Chinese regering weigert echter te spreken van heropvoedingskampen. Volgens Beijing betreft het kostscholen waar de Oeigoeren onderwijstrainingen krijgen.

Het volledige artikel is te lezen op: Volkskrant.nl

Team al-Yaqeen