cIed ul-Adha dit jaar op 24 september!

9779

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met het zegel der Profeten en Boodschappers, Mohammed, en met zijn familieleden en al zijn metgezellen.

Bij deze delen wij mee dat morgen, maandag 14 september 2015, de 30ste dag van de islamitische maand Dhoel-Qicdah is. Overmorgen is het dus de eerste dag van de maand Dhoel-Hiddjah. De dag van cArafah is dan op woensdag 23 september 2015. Donderdag 24 september is het dan cIed ul-Adha (het Offerfeest).

Extra daden van aanbidding

Het behoort tot de Gunsten van Allah dat er gezegende tijden aanbreken. De eerste tien dagen van de maand Dhoel-Hidjjah behoren tot deze gezegende tijden. Tijden waarin de beloningen tot ongekende hoogtes rijzen. Daarom dient de moslim de komende dagen en nachten te vullen met daden van aanbidding zoals het gebed, vasten, liefdadigheid, het reciteren van de Koran, het bezoeken van de familieleden, enz.

Ook is het bekend dat het vasten van de dag van cArafah, de 9e dag van Dhoel-Hidjjah, een aanbevolen Soennah is voor de moslims. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem) over het vasten van deze dag: “Ik reken op (de Beloning van) Allah, opdat Hij de zonden van het voorgaande en komende jaar zal kwijtschelden.”

(Moeslim)

En natuurlijk moeten wij het brengen van een offer op de 10e dag niet vergeten. Dit is een daad die zeer geliefd is bij Allah. Iemand die van plan is om te slachten, wordt door de Profeet opgedragen om vanaf de eerste dag van Dhoel-Hidjjah zich te onthouden van het afknippen van zijn haren en nagels.

Het cIed-gebed

Het cIed-gebed zal dit jaar met de Wil van Allah plaatsvinden in ons moskeegebouw aan de Fruitweg 5 te Den Haag om 08:30 uur. Er is plaats voor maar liefst ruim 3.000 moskeebezoekers.

Geliefde broeders en zusters, haast je dus tot het goede en laat deze mooie dagen niet onopgemerkt aan je voorbijgaan. En vergezel ons tijdens het cIed-gebed om samen een dag tegemoet te gaan vol aanbidding, vreugde en festiviteiten. En vergeet natuurlijk niet om de kinderen mee te nemen, opdat zij deze feestelijkheden geheel meemaken.

Wij vragen Allah tot slot om Zijn Zegeningen uit te spreiden over onze Profeet Mohammed, zijn familie, zijn metgezellen en de algehele moslimgemeenschap.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen

13 september 2015