Verbod op religieuze symbolen stigmatiserend

23873

Het voornemen van minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) om ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) te verbieden religieuze symbolen als hoofddoek, keppeltje of kruis te dragen, werkt stigmatiserend en is niet effectief in het waarborgen van hun neutraliteit. “Beoordeel neutraliteit en onpartijdigheid van boa’s op basis van hun gedrag en handelingen, niet op basis van het dragen van een religieus symbool of religieuze kleding,” aldus het College voor de Rechten van de Mens.

Yesilgöz werkt aan een richtlijn voor de kleding die boa’s in dienst moeten dragen. Net als bij de politie is zij van mening dat hun uniform neutraliteit moet uitstralen. In december vorig jaar werd een motie hierover van de PVV aangenomen. Voor agenten in functie is het al niet toegestaan om uitingen van religie te dragen in hun uniform.

Neutraliteit

Volgens het College vreest minister Yesilgöz vooral dat het gezag van boa’s schade oploopt als zij religieuze symbolen dragen. Ook zou zij twijfels hebben over de reactie van burgers op zulke uitingen. Echter vindt het College dit geen goede leidraad. “Achter die publieksreacties zit namelijk de discriminerende aanname dat wie laat zien religieus te zijn, niet op een neutrale en onpartijdige manier kan handelen.”

De instelling waarschuwt dat vooral vrouwen die het dragen van een hoofddoek als religieuze plicht zien, slachtoffer worden van de nieuwe richtlijn. “Als neutraliteit op zo’n manier wordt uitgelegd dat religieuze kleding niet is toegestaan, sluit hen dat uit van functies waar het dragen van een uniform bij hoort. Een grote groep vrouwen wordt hiermee geschaad in hun maatschappelijke participatie en economische zelfstandigheid.”

Hoe de precieze richtlijn van de minister er gaat uitzien is nog onduidelijk. Daarover is Yesilgöz nog in gesprek met gemeenten. In Utrecht nam de gemeenteraad vorig jaar november juist een motie aan die religieuze uitingen voor boa’s moet toestaan. Volgens het College kan maatwerk uitkomst bieden. “In andere landen heeft men een oplossing gevonden door bijvoorbeeld een hoofddoek te ontwerpen die bij het uniform past.”

De Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie is het met het college eens, laat hij op Twitter weten. Hij noemt het voorgestelde verbod een ‘uitsluitingsmechanisme en inperking van grondrechten’.

Bron: Parool.nl

Team al-Yaqeen