Conferentie Pijlen van Iblies groot succes!

4539

Team al-Yaqeen en het bestuur van moskee as-Soennah bedanken iedereen voor het bijdragen aan het grote succes van de afgelopen Nederlandstalige conferentie. De vrijwilligers in de organisatie, de leraren, en natuurlijk alle gasten die op deze conferentie zijn afgekomen.

Van heinde en verre zijn broeders en zusters op deze leerzame conferentie afgekomen. Zowel de bezoekers als de sprekers waren zeer te spreken over de nieuwe concepten van de conferentie, zoals de kenniskamers en talkshow. Er was deze keer meer ruimte voor interactie met de bezoekers en volop gelegenheid voor ontspanning en vermaak. Zaken die bij een doorsnee conferentie niet aanwezig zijn, bij iedereen goed in de smaak vielen en voor een geweldige sfeer hebben gezorgd.

We kijken er naar uit om jullie in de toekomst weer te mogen verwelkomen en samen met elkaar weer net zo’n geslaagd evenement mee te maken. Eind december is er inshaa’Allaah een Arabischtalige conferentie, dus wees meer dan welkom.

Moge Allah ons allen succes schenken in deze wereld en het Hiernamaals. Moge de Almachtige de Dacwah meer kracht geven en de Waarheid overal doen zegevieren.

Team al-Yaqeen en Bestuur moskee as-Soennah 30 oktober 2013