De 27e nacht

5100

Het is de hele maand Ramadan druk geweest in moskee as-Soennah. Mensen uit het hele land wonen het ʿIshaa’- en Taraawieh-gebed bij, en dagelijks bidden we in een volle moskee. Vaak is het zo dat men naar de 27e nacht toe leeft en deze als hoogtepunt van de maand Ramadan ziet.

En dat is gisternacht ook weer gebleken. De moskee was de hele maand al vol, maar gisteren was de moskee tot aan de nok toe gevuld met mensen. Sterker nog, honderden mensen waren zelfs genoodzaakt om buiten te bidden.

We willen jullie allemaal bedanken voor jullie vertrouwen in stichting as-Soennah. We voelen ons vereerd door jullie massale opkomst en gulle donaties. Het sterkt ons, steunt ons en geeft ons ook de kracht om het komende jaar weer hard aan het werk te gaan om de Oemmah zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Moge Allah jullie allen rijkelijk belonen en jullie bezit zegenen en vermeerderen.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
22 juni 2017