De dubbele maat inzake de vrijheid van meningsuiting

10019

De vrijheid van meningsuiting, zoals deze in de Grondwet is vastgelegd, mag geen vrijbrief zijn om anderen nodeloos te kwetsen of op een andere wijze schade toe te brengen. Sterker nog, het gebruik van de vrijheid van meningsuiting is behoudens ieders verantwoordelijkheid. In het toneelstukje dat Wilders rondom zijn abjecte en provocatieve cartoonwedstrijd opvoerde, is een evidente dubbele maat te bemerken.

De vrijheid van meningsuiting is slechts absoluut wanneer het gaat om belediging, krenking of verdachtmaking van de Profeet, de islam en/of moslims. Telkens wordt herhaald hoe belangrijk de vrijheid van meningsuiting is en hoe wij allemaal pal achter deze vrijheid moeten staan. Moslims moeten zich maar conformeren en als het hen niet bevalt dan kan men naar de rechter stappen. Want ‘zo werkt onze democratische rechtsstaat’ is de boodschap.

Het is oorverdovend stil geweest vanuit de overheid rondom de haat zaaiende actie van Wilders, terwijl iedereen weet dat zijn enige doel hiermee is de verhoudingen in de samenleving op scherp te zetten. Men verwacht op zulke momenten dat gezagsdragers en politici ondubbelzinnig afstand nemen en in de strengste bewoordingen dit soort ontwrichtende acties veroordelen. Iedereen weet dat het Wilders niet om de vrijheid van meningsuiting gaat. Wilders provoceert en polariseert door persoonlijke frustratie en voor politiek gewin. In dergelijke gevallen is het niet voldoende dat een kabinet stilzwijgend toekijkt of volstaat met de term “smakeloos”. Hier wordt willens en wetens een behoorlijk deel van de bevolking geschoffeerd en beledigd. Het is dan ook de taak van de overheid om hiertegen op te treden en deze bevolkingsgroep in bescherming te nemen.

Wanneer moslims, als burgers van dit land, gebruik willen maken van de vrijheid van meningsuiting, dan gelden er opeens andere maatstaven. Een deviante mening van een moslim wordt gauw gecriminaliseerd, zelfs als deze binnen de kaders van de wet valt. Moslims en hun instituties worden meteen neergesabeld en verdacht gemaakt door media, politici en anderen. Alle sociale en maatschappelijke problemen worden hen in de schoenen geschoven en elk recht op weerwoord wordt hen ontnomen. Als een moslim bepaalde uitspraken doet, dan zijn de pleiters van het vrije woord plotseling verdwenen en is de vrijheid van meningsuiting niet meer absoluut. Orwelliaanse praktijken ten top.

Bestuur stichting as-Soennah
3 september 2018