De eindstrijd-ideologie van Bosma

3239

De 'eindstrijd'-ideologie van PVV-denker Martin Bosma maakt moslims tot doelwit van discriminatie. Dat meent Leo Lucassen, directeur onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Een parallel trekken met de Joden in de dertiger jaren is hierbij onvermijdelijk.

Vorige week zaterdag uitte Martin Bosma van de PVV in Letter & Geest (13 juni)zijn vrees dat Nederland het einde nabij is. Op korte termijn zullen moslims zowel demografisch als ideologisch de overhand krijgen en de kernwaarden van Nederland vernietigen, uit Bosma. "Hoewel ik niet in zijn hoofd kan kijken, ga ik ervan uit dat hij dit meent. Maar heeft hij redenen om zich zoveel zorgen te maken?", vraagt Lucassen zich af.

"De demografie lijkt hem vooralsnog ongelijk te geven", betoogt Lucassen. "Hij spreekt over twee miljoen niet-westerse allochtonen, van wie het grootste deel moslim zou zijn. Cijfers van het CBS wijzen anders uit. Zelfs als we iedereen uit landen als Marokko, Turkije, Iran, Irak en Somalië onder het etiket 'moslim' scharen, komen we hooguit op een miljoen mensen, oftewel 6 procent van de bevolking.

Nu zou je Bosma's angsten kunnen afdoen als een schromelijke overdrijving, maar het probleem is dat zijn visie veel invloed heeft. De samenleving wordt voortdurend gevoed met het idee dat alle moslims liever vandaag dan morgen de sharia invoeren. Zo worden zij over één kam geschoren als waren ze collectief doof en blind voor liberale of westerse invloeden. Als er iemand echter immuun is voor andere ideeën, dan lijkt het Bosma zelf. Hij en de zijnen houden vast aan hun apocalyptische wereldbeeld, als ware het hun laatste reddingsboei."

Zondebok-mechanisme

Lucassen vervolgt en zegt: "Het zorgelijkste gevolg van Bosma's 'eindstrijd'-ideologie is dat moslims steeds meer mikpunt van discriminatie en geweld worden. Het is opvallend dat socioloog Bosma geen oog heeft voor het bekende zondebok-mechanisme. Moslims worden immers, net als de Joden in de jaren dertig, voorgesteld als een existentieel gevaar. De vergelijking is tegenwoordig taboe, maar de overeenkomsten met het antisemitische idee van Überfremdung dringt zich op.

Dat maakt Bosma geen nazi, maar hij zou er goed aan doen niet alleen zorgvuldiger om te gaan met de feiten, maar ook zijn sociologische klassiekers nog eens uit de kast te halen."

Bron: Trouw.nl

Team al-Yaqeen
24 juni 2015