De gunst van de Islam

6856

In moskee as-Soennah worden al jaren mensen geholpen die geïnteresseerd zijn in de Islam. De deuren van de moskee staan altijd wagenwijd open om hen die interesse tonen in ons geweldige geloof te ontvangen, te helpen en van kennis te voorzien. De hoeveelheid geïnteresseerden neemt met de tijd steeds meer toe en zo ook het aantal mensen dat bij ons de islamitische geloofsgetuigenis uitspreekt om daarmee één van onze broeders of zusters te worden.

Wij zijn zeer verheugd en trots dat wij het afgelopen jaar, van Moeharram1 1434 H2, tot en met Moeharram 1435 H, negentig nieuwe moslims hebben mogen verwelkomen. Deze nieuwe moslims hebben in de moskee de Shahaadah (geloofsgetuigenis) afgelegd. Allah, de Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de (enige) Godsdienst bij Allah is de Islam en degenen die de Schrift gegeven was verschilden (hierover) nadat de kennis tot hen gekomen was niet van mening dan door onderlinge jaloezie. En wie de Tekenen van Allah loochent: voorwaar, Allah is snel in de afrekening.”

(Soerat Aali cImraan: 19)

Bent u geïnteresseerd in de Islam en wilt u een (vrijblijvende) afspraak maken met één van onze vrijwilligers? Weet u al zeker dat u moslim wilt worden en rest u slechts het afleggen van de geloofsgetuigenis? Neem dan in beide gevallen (zo snel mogelijk) contact met ons op door een e-mail te sturen naar: interesse-islam@as-soennah.nl.

Ook als u al bekeerd bent en u wilt begeleiding bij het leren van het gebed of het opdoen van kennis, dan kunt u een e-mail sturen.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen in de moskee!

Stichting as-Soennah 20 november 2013

1. Moeharram is de eerste maand van de islamitische kalender.

2. Dit is de islamitische jaartelling, nu zitten wij in het jaar 1435. De letter H. staat voor Hidjrie, omdat de islamitische jaartelling is begonnen bij de Hidjrah (emigratie) van de Profeet (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina.

De gunst van de Islam

2713