De laatste tien dagen breken aan

4416

De laatste tien dagen van de Ramadan breken aan. In deze gezegende dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1.000 maanden van aanbidding: Laylat ul-Qadr. Gedurende deze tien dagen deed onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) ook extra zijn best en zonderde zich af van de mensen om al-Iʿtikaaf te verrichten.

Al-Iʿtikaaf

Al-Iʿtikaaf betekent dat de persoon in de moskee verblijft om zich te richten op het aanbidden van Allah. Ibn Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Iʿtikaaf verlaten, terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Moskee as-Soennah

Daarom is onze moskee ook dit jaar weer van plan om deze Soennah van Iʿtikaaf te doen herleven. Deze nachten zullen gevuld zijn met het nachtgebed, vermanende woordjes en natuurlijk de Soehoer.

Broeders

Broeders kunnen zich vanaf nu inschrijven voor de Iftaar en de Iʿtikaaf door zich met geldige legitimatie aan te melden bij de receptie bij de ingang van de moskee. Vanaf overmorgen, donderdagavond 15 juni, kunnen zij bij ons blijven overnachten. Onze moskee is, zoals welbekend, gelegen aan de Fruitweg 5 te Den Haag.

Wij zullen, met de Wil van Allah, zorgen voor de Soehoer, Iftaar, een slaapplek en natuurlijk leerzame, vermanende woordjes zowel in het Nederlands als in het Arabisch. Eten wordt gedaan in de daarvoor aangewezen ruimtes, niet in de gebedsruimte!

Zusters

De zusters kunnen dagelijks vanaf het ʿIshaa’-gebed tot en met het Fadjr-gebed in de moskee verblijven en eten met Soehoer. Zij hoeven zich niet aan te melden.

Laat een kans als deze niet aan je voorbijgaan en sluit je aan bij degenen over wie Allah zegt:

“Mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van het gedenken van Allah en (ook niet van) het onderhouden van het gebed en het geven van de Zakaat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen.”

(Soerat an-Noer: 37)

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
13 juni 2017