De laatste tien nachten

5241

De laatste tien dagen van de Ramadan breken aan. In deze gezegende dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1.000 maanden van aanbidding: Laylat ul-Qadr. Gedurende deze tien dagen deed onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) ook extra zijn best en zonderde zich af van de mensen om al-Ictikaaf te verrichten.

Al-Ictikaaf

Al-Ictikaaf betekent dat de persoon in de moskee verblijft om zich te richten op het aanbidden van Allah. Ibn Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Ictikaaf verlaten, terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Moskee as-Soennah

Ook dit jaar is onze moskee van plan om deze Soennah van Ictikaaf te doen herleven. Op onze homepage vind je, als je op de banner van de laatste tien nachten klikt, ons programma voor deze nachten. Broeders kunnen zich vanaf nu inschrijven op die pagina voor de Iftaar en de Ictikaaf. Vanaf dinsdagavond 7 juli 2015 kunnen zij bij ons blijven overnachten. Onze moskee is gelegen aan de Fruitweg 5 te Den Haag.

Wij zullen, met de Wil van Allah, zorgen voor de Soehoer, Iftaar, slaapplek en natuurlijk leerzame, vermanende woordjes zowel in het Nederlands als in het Arabisch. De zusters kunnen vanaf het Maghrib-gebed tot het Fadjr-gebed in de moskee verblijven. Blijf je eten, schrijf je dan ook in.

Laat een kans als deze niet aan je voorbijgaan en sluit je aan bij degenen over wie Allah zegt:

“Mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van het gedenken van Allah en (ook niet van) het onderhouden van het gebed en het geven van de Zakaat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen.”

(Soerat an-Noer: 37)

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen

6 juli 2015