Duizend meer discriminatiemeldingen in 2016

2966

Het College voor de Rechten van de Mens heeft vorig jaar meer discriminatiemeldingen ontvangen. Het waren er 3.143, bijna duizend meer dan in 2015. “We denken dat in toenemende mate mensen te maken krijgen met discriminatie op basis van ras, afkomst of geloof.”

Dat zijn volgens voorzitter Adriana van Dooijeweert de onderwerpen waar de meeste klachten over binnenkwamen. In het NOS Radio 1 Journaal geeft ze een voorbeeld. Twee mensen solliciteren met dezelfde brief en CV op een stageplaats. De ene persoon gebruikt de naam Henk, de ander Rachid.

“De eerste krijgt meteen antwoord ‘wat een leuk CV, je mag langskomen voor een gesprek.’ Maar Rachid leest in de mail ‘sorry maar de plaats is al vervuld.” Volgens van Dooijeweert is dan qua tijdstip van versturen soms wel duidelijk dat mensen op grond van de naam denken ‘daar heb ik niet zo’n zin in.’

Stereotypering

Naar mening van het College leidt dit soort negatieve stereotypering tot een systematische onderschatting van de kwaliteiten van sollicitanten met een Marokkaanse, Turkse of Antilliaanse achtergrond. “Terwijl de kwaliteiten van autochtone Nederlanders worden overschat. Ook door werkgevers die uitdrukkelijk niet willen discrimineren.”

Of er echt meer gediscrimineerd wordt, of dat mensen vaker melding van discriminatie maken, kan het College niet met zekerheid zeggen. Het toont volgens het College wel aan dat discriminatie nog veelvuldig voorkomt. “Mensen hebben het vaak niet door. Iedereen laat zich bij beslissingen, vaak onbewust, leiden door stereotype beelden. Vrouwen zijn zachtaardig, homo’s kunstzinnig, ouderen inflexibel en Marokkanen zijn…”

In 463 gevallen vroeg een melder om een uitspraak van het College. Het instituut kan geen boetes of straffen opleggen. Wel kan het College een oordeel vellen of een partij de fout is ingegaan. “Voor bedrijven is het niet leuk om dan met naam en toenaam in de krant te komen”, zegt Van Dooijeweert.

Excuses

Het grootste deel van de oordelen had betrekking op discriminatie op het werk. Meestal komen bedrijven in actie na een uitspraak. In bijna driekwart van de gevallen nam een onderneming maatregelen na een uitspraak. “Denk aan het aanbieden van excuses of een schadevergoeding. Maar veel vaker nemen bedrijven echt structurele maatregelen om discriminatie in de toekomst te voorkomen.”

Het overgrote deel van de meldingen, ruim een kwart, gingen over discriminatie vanwege ras of afkomst. Daarna volgt onderscheid vanwege handicap of chronische ziekte en vanwege geslacht.

Meldingen van discriminatie komen niet slechts binnen bij het College voor de Rechten van de Mens, maar ook onder andere bij de politie, discriminatie.nl en het Meldpunt Internet Discriminatie.

Vorig jaar bleek dat vooral onder moslims het aantal klachten over discriminatie schrikbarend is toegenomen. Zowel bij de politie als op de online meldpunten kwamen er soms dubbel zo veel meldingen over binnen.

Bron: NOS.nl

Team al-Yaqeen
21 maart 2017