Een Boerkaverbod zonder gedegen argumentatie

2423

Al geruime tijd is er veel te doen rondom gezichtsbedekkende kleding. Ondanks de vele negatieve adviezen wil het Kabinet dit toch verbieden en hiermee de vrijheid van vrouwen om zelf over hun lijf en leven te beschikken inperken. In dit artikel wordt het voorgenomen besluit van het Kabinet nog eens kritisch bekeken.

Team al-Yaqeen
18 februari 2016