Een christelijk weerwoord op politiek CDA en ChristenUnie

2749

Op de website van Nieuwwij.nl is een opiniestuk geplaatst van prominente Nederlandse christenen die zich zorgen maken over de politieke koers van de christelijke partijen in de Tweede Kamer. Zij doen een beroep bij het CDA en de ChristenUnie om de christelijke principes te waarborgen en toe te passen in hun politieke handelen. De recente bewegingen in hun politieke besluiten stelt hen niet gerust: “Wij spreken ons uit tegen het gebruik van de christelijke traditie om mensen buiten te sluiten. Wij distantiëren ons van de manier waarop de ChristenUnie en het CDA – christelijke partijen – meedoen aan de retoriek die nieuwkomers verdacht maakt”, aldus de opstellers van de brief.

Zij zijn niet te spreken over de anti-migratie stemming die in Nederland heerst en al helemaal niet nu deze grote christelijke meegaan in die tendens: “Gemeenschap creëer je niet door afgedwongen of opgelegde eenvormigheid, gevoed door wantrouwen.Angst voor nieuwkomers en migranten vind je in landen waar mensen elkaar niet vertrouwen en onderlinge solidariteit zwak is… We hebben politici nodig die bouwen aan vertrouwen en solidariteit en zelf een voorbeeld zijn in het omgaan met de onzekerheid die met het bestaan gegeven is.”

Zij sluiten hun pleidooi af met: “In dit maatschappelijk klimaat van uitsluiting is het nodig dat politici de gemeenschap inspireren. En hen voorleven welke waarden ‘wij’ hebben. Christelijke politici hebben daarbij een extra taak. Zij beroepen zich namelijk op een goddelijke inspiratiebron. Vanuit dat bewustzijn stemden bijvoorbeeld veel (migranten)christenen uit de Amsterdamse Bijlmer recent op de CU bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wie God vervolgens in zijn binnenzak stopt, verhalen van barmhartigheid, wegstopt en verbergt waar wij juist genade nodig hebben, moet zich achter de oren krabben.

De goede boodschap wordt in de Bijbel vaak vertolkt door mensen van buiten, door de ‘allochtoon’. Het christendom kwam dankzij missionarissen naar Europa: het is een migrantengodsdienst. Het is kortzichtig en niet-bijbels te denken dat we het al weten. Leven met het Evangelie is leven met onzekerheid en ongemak: God is steeds waar je God niet verwacht. Moge God ons ervoor behoeden dat we iedereen tot ‘De Nederlander’ willen maken.

Wie christelijke politiek bedrijft, versterkt dus niet de uitsluitingsmechanismen. Wie zich christen noemt, schept openheid, durft zich te laten bevragen, en geeft de mensen hoop. Wie van ons zal voor deze waarden opstaan?”

Team al-Yaqeen