Een dankbaar terugblik op de Ramadan

989

Wij hebben weer afscheid moeten nemen van de geweldige maand Ramadan. Met betraande ogen en een enorm gevoel van verdriet en weemoed denken we aan de gunsten en genaden waar deze maand mee was gevuld en die met deze maand zijn vertrokken.

Maar we kijken ook met vertrouwen naar de toekomst. Deze maand heeft ons immers zoveel geleerd en gebracht. Deze maand heeft het beste in ons naar boven gehaald en ons laten zien dat we het kunnen. En tegelijkertijd heeft deze maand onze slechte kant beteugeld en laten zien dat we hier zonder kunnen.

Nadat de maand begon in een tijd dat de avondklok van kracht was, werd deze halverwege de maand opgeheven waardoor we de deuren mochten openen voor het Taraawieh-gebed. Dat hier veel behoefte aan was werd duidelijk gezien de beschikbare plaatsen dagelijks al snel bezet waren en wij dagelijks mensen moesten teleurstellen. We willen iedereen danken voor het begrip en medewerking in het opvolgen en naleven van alle richtlijnen en maatregelen. Niet alleen fysiek maar ook online wisten velen de weg naar onze social media kanalen te vinden. Dit getuige het feit dat wij ruim 1 miljoen bezoekers tijdens de Ramadan mochten registreren. Nederig danken we een ieder voor het vertrouwen in ons.

Ook alle donateurs danken wij voor het vertrouwen en hun gulheid voor elke bijdrage die omwille van Allah is uitgegeven.

Daarnaast kan niet genoeg dank worden geuit naar alle broeders en zusters die zich, soms letterlijk dag en nacht, hebben ingezet om het moskeebezoek voor een ieder zo profijtvol, veilig en aangenaam mogelijk te maken. Toezichthouden rondom het gebouw, voorgaan in gebed, coördinatie bij de zusters, design en vormgeving, media & techniek en bestuurstaken. Of het nu één van deze taken of juist andere taken waren: “Dank jullie wel. Wij zijn jullie zeer dankbaar.” Dat is zeker ook van toepassing op de vrijwilligers die zich bezig hielden met het iftaarproject en gedurende de Ramadan meer dan 30.000 iftaarpakketen hebben uitgedeeld.

Nogmaals danken wij, uit de grond van ons hart, alle vrijwilligers, bezoekers, Shoeyoekh, donateurs en iedereen die een bijdrage heeft geleverd in welke vorm dan ook voor zijn of haar inzet en wij vragen Allah om het van jullie allen te accepteren en in veelvoud terug te betalen op de Dag des Oordeels. Moge Allah jullie vreugde brengen zoals jullie hebben bijgedragen aan de vreugde van ons allen.

Velen hebben in de Ramadan de weg naar de moskee bewandeld en de maand gevuld met gebeden en smeekbeden. De Ramadan is weliswaar voorbij maar het huis van Allah staat nog steeds tot jullie beschikking. Laten we de moskee ook na de Ramadan blijven vullen voor de verplichte dagelijkse gebeden. Zoals we dit ook hebben gedaan voor de Tarawieh-gebeden. En Allah blijven smeken voor onszelf én elkaar, waar ook ter wereld.

Tenslotte willen wij een ieder herinneren zes dagen van deze maand (Shawwaal) te vasten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”

(Moeslim)

Moge Allah de goede daden van een ieder accepteren, onze tekortkomingen vergeven en ons standvastigheid in het goede na de Ramadan schenken.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
14 mei 2021