Een kers op de taart tijdens de Bekeerlingendag 2019!

2720

Gisteren hielden wij onze jaarlijkse Bekeerlingendag. Een dag speciaal voor hen die tot de Islam bekeerd zijn, recent of meer in het verleden. Een mooie opkomst van ruim 100 bekeerlingen die allen, na een warme ontvangst met koffie, thee en hapjes, aandachtig luisterden naar de lezing van imam Aboe Ismail over de zingeving in het leven van de moslim.

Voor de moslim ligt voornamelijk de focus op het Hiernamaals. Als de moslim in zijn leven niet krijgt wat hij wenst, vertrouwt hij erop dat hij zijn tegemoetkoming hiervoor in het Hiernamaals zal vinden. Een volledig vertrouwen in Allah dat Hij al zijn zaken waarneemt en hem hiervoor vereffent.

Een mooie boodschap zodat de moslim alles wat hij meemaakt, goed of slecht, een plek weet te geven. Tegelijkertijd zal alles wat hij opoffert en al zijn diensten voor de maatschappij en individuen door Allah beloond worden. Door deze focus blijft hij de zingeving van het leven inzien.

Deze mooie boodschap liet niemand onberoerd. En zo mocht het zo zijn dat één van de aanwezigen ter plekke bij ons moslim te worden. Zij heeft de Shahaadah (geloofsgetuigenis) gedaan en gaat vanaf nu als moslima door het leven. Zij heeft mensen om haar heen die zich over haar ontfermen en begeleiden totdat zij haar ‘moslimzijn’ volledig kan praktiseren. We wensen onze nieuwe zuster veel sterkte en standvastigheid toe en blijven voor haar klaarstaan. Zo ook voor alle andere moslims en bekeerlingen! Moge Allah ons hiertoe in staat blijven stellen.

Team al-Yaqeen