Een veilige buurt met oud en nieuw

4950

Ook dit jaar gaat afdeling Al-Hidayah van stichting As-Soennah zich inzetten voor een veilig Oud en Nieuw. Zorg dragen voor onze gemeenschap en onze omgeving is een verantwoordelijkheid die Allah, de Verhevene, ons toevertrouwd heeft. Wij doen dit in samenwerking met Politie Haaglanden, gemeente Den Haag en Haag Wonen.

Op deze avond zullen voor jongeren diverse activiteiten georganiseerd worden in het oude schoolgebouw 'Het Startpunt'. Verder gaan we natuurlijk surveilleren in de wijk.

Stichting as-Soennah heeft zich de afgelopen jaren bewezen als het gaat om verantwoordelijkheid voor onze omgeving en onze gemeenschap. Laten we ook dit jaar er een succes van maken.

Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

Meld je aan als vrijwilliger

Op deze manier kunnen we niet alleen de veiligheid garanderen van onze buurt, onze huizen en onze gezinnen, we laten tegelijkertijd zien hoe sterk onze gemeenschap is.

Laat deze actie in Naam van Allah de Verhevene een groot succes zijn en laat onze Gemeenschap en onze positie hier in Nederland hierdoor sterker worden. Wij volgen daarmee de Opdracht van Allah zoals deze is te vinden in de Koran en de Soennah. Zo zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

En aanbid Allah en ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en behandel de ouders op een goede wijze, (evenals) de verwanten, de wezen, de behoeftigen, de verwante buur, de naaste buur, de naaste metgezel, de (behoeftige) reiziger en wat jullie rechterhand bezit (d.w.z. de slavinnen). Waarlijk, Allah houdt niet van degene die zich verwaand en hooghartig opstelt.”

(Soerat an-Nisaa’: 36)

En cAa’ishah heeft verteld dat de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: (De Engel) Gabriël bleef ons zozeer aanbevelen vriendelijk en beleefd te zijn tegenover de buren, dat ik dacht dat hij ons zou gaan bevelen hen als onze erfgenamen aan te nemen.”

(al-Boekhaarie)

Doe daarom mee met deze actie! Kom naar Den Haag in de nacht van Oud & Nieuw en help ons de buurt veilig te houden.

Er zal gesurveilleerd worden van 22:00 tot 02:00. Voor eten en drinken zal gezorgd worden. Eind januari zal er een terugkomdag georganiseerd worden voor alle vrijwilligers. Op deze avond zullen er VVV-bonnen uitgereikt worden alle vrijwilligers à €40 per vrijwilliger.

Meld je aan via info@al-hidayah.nl of via de moskee. Meld je aan als groep of als individu. Op de avond zelf zal je ingedeeld worden.

Voor al je vragen zijn wij bereikbaar op info@al-hidayah.nl of 070-20 50 300.