Er is altijd hoop!

10157

Als moslims geloven wij dat er altijd hoop is. Wanhoop komt namelijk niet voor in ons vocabulair.

Dit blijkt ook als we kijken naar de tragische brand die heeft gewoed, de enorme ravage die is aangericht en de impact op het leven van velen.

Want hoe rampzalig de situatie ook is, het laat ons zien dat er hoop is. Het is namelijk bewonderingswaardig te zien hoeveel mensen iets willen betekenen voor de getroffenen. Van wijkbewoners tot mensen van de andere kant van het land. Van mensen die hetzelf niet al te breed hebben tot mensen die het juist wat ruimer hebben. Het is hartverwarmend om de hulpvaardigheid van een ieder te zien.

De crowdfunding die door SIORH is gestart heeft binnen 18 uur ruim €100.000 opgebracht voor de el-Fath moskee.

En ook aan de inzameling van kleding, speelgoed en toiletartikelen, dat een samenwerking is tussen bewonersorganisatie De Paraplu, Stichting as-Soennah, het Talentenhuis en andere organisaties en personen uit de wijk, wordt massaal gehoor gegeven.

Heel veel dank aan een ieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen. Of dit nu iets kleins is of groot. En zowel dichtbij als van ver.

Stichting as-Soennah