Erdogan: vrouwen en mannen niet gelijk

3772

Turkse president Erdogan heeft tijdens een top over 'Vrouwen en Recht' gezegd dat mannen en vrouwen niet gelijk zijn en dat vrouwen prioriteit moeten geven aan het moederschap.

Op de bijeenkomst in Istanbul zei hij: „Ons geloof (de Islam) heeft een rol toebedeeld aan vrouwen (in de maatschappij): het moederschap.” Volgens de president zullen feministen dit niet begrijpen “omdat zij het concept van moederschap niet accepteren”.

Volgens Erdogan kunnen mannen en vrouwen niet op dezelfde manier worden behandeld, omdat dit tegen hun natuur ingaat. Ook kan niet verwacht worden dat zij hetzelfde werk doen, omdat hun karakters, gewoontes en fysieke kenmerken simpelweg van elkaar verschillen. „Je kunt vrouwen niet al het werk laten doen dat mannen doen, zoals in communistische regimes. Een vrouw een schep geven en haar laten werken? Dat gaat niet. Dat is in strijd met haar delicate postuur.” Aldus de president.

Erdogan heeft het moederschap hoog in het vaandel. Zijn ideeën over de positie van de vrouw zijn in Turkije niet onomstreden. Eerdere uitlatingen dat vrouwen minstens drie kinderen zouden moeten krijgen leidden tot felle discussies, net zoals eerdere voorstellen om het recht op abortus te beperken.

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen
25 november 2014