Europees Hof keurt Frans boerkaverbod goed

4087

Het omstreden verbod op gezichtsbedekkende kleding in Frankrijk is door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gehandhaafd.

Een Franse moslima voelde zich gediscrimineerd en vocht het aan.

In Frankrijk mag men sinds 2011 geen boerka of nikaab dragen dat het gezicht verhult. Op het dragen van een boerka of andere compleet bedekkende kleding staat een boete van 150 euro.

In meerderheid is het Hof het eens met de Franse regering dat het dragen van een totale gezichtsbedekking in strijd is met respect voor de minimumvereisten voor een open democratische samenleving, omdat het gezicht "een belangrijke rol speelt in de sociale interactie".

Bovendien zou de Franse wet niet verhinderen dat moslimvrouwen speciale kleding dragen die het gezicht wel vrijlaat. Volgens de rechters is er ook geen sprake van een verbod op religieuze gronden.

Andere argumenten die door de Franse regering werden aangedragen ter verdediging van het verbod worden door het Hof afgewezen. Zo ziet het Hof geen gevaar voor de publieke veiligheid of identiteitsfraude. Dit omdat de staat andere middelen heeft om daarmee om te gaan.

Slechts bij een algehele bedreiging van de publieke veiligheid zou dat kunnen gelden, maar daarvan was in dit geval geen sprake. Ook argumenten als gendergelijkheid en menselijke waardigheid maken geen indruk op het Hof.

Tegen de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is geen beroep mogelijk.

Bron: Nu.nl

Team al-Yaqeen
1 juli 2014