Europees Hof: Personeel mag het dragen van religieuze uitingen verboden worden

22553

Het is voor werkgevers toegestaan hun personeel te verbieden hoofddoekjes en andere religieuze symbolen te dragen. Dit ondanks dat het praktisch gevolg dat gelovigen ongelijk worden behandeld. Echter moeten zij wel kunnen aantonen dat hun klanten dat willen. Zo bepaalde het Europees Hof van Justitie. Een voorbeeld is als ouders van de leidster van hun kinderdagverblijf vragen geen kruisje om de hals te dragen.

Het hof in Luxemburg gaf werkgevers eerder al de ruimte om van hun werknemers te vragen zich neutraal te kleden als dit op al het personeel van toepassing is en niet specifiek bedoeld is om bijvoorbeeld moslima’s te beletten een hoofddoek te dragen of christenen om een kruisteken te dragen. Zo zou er geen sprake zijn van rechtstreekse discriminatie.

In de praktijk kan een neutraliteitsregel wel discriminerend uitpakken, erkent het hof. Deze( hindert immers werknemers die op grond van hun geloof of overtuiging zich op een bepaalde manier willen uitdossen meer dan anderen. Toch is ook dat toegestaan, met als voorwaarde dat klanten daar aantoonbaar prijs op stellen of als collega’s anders ruzie kunnen krijgen. Dan heeft de werkgever er een echt belang bij, en dat is gerechtvaardigd.

Werkgevers mogen geen onderscheid maken tussen grote, meteen in het oog springende religieuze tekens, zoals een keppeltje, hoofddoek of tulband, en kleinere varianten als een bescheiden kruiskettinkje. Dat zou mensen benadelen die een geloof of overtuiging hebben die nu eenmaal heel zichtbare symbolen gebruikt. Neutraal is neutraal, aldus het hof.

Bron: Ad.nl

Team al-Yaqeen