Fraude bij anti-jihadprojecten

4074

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar fraude en corruptie bij minstens vijf grote anti-radicaliseringsprojecten. Dit naar aanleiding van vermeend misbruik van subsidies voor het bestrijden van jihadisme in Nederland op basis van onderzoek van de Volkskrant.

Een woordvoerder van het OM laat desgevraagd weten dat er twee verdachten zijn in een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met subsidies. Deze subsidies zijn verstrekt door het instituut voor multiculturele vraagstukken Forum. Het zou volgens betrokkenen om twee anti-radicaliseringsexperts gaan die op 31 juli in Den Haag staande zijn gehouden. Het betreft Forum-programmamanager en PvdA-politicus Halim el Madkouri en de Haagse Berber-activist Farid L. Beide mannen waren betrokken bij de organisatie van een vijftal 'weerbaarheidsbijeenkomsten' voor ouders van potentiële Syriëgangers in Den Haag, Gouda en Delft.

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen
21 september 2014