Geef je op voor de laatste tien dagen!

9172

De dagen van de maand Ramadan zijn snel voorbijgegaan. Binnenkort zullen wij de laatste tien dagen verwelkomen. In deze laatste tien dagen die gezegend zijn, bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden van aanbidding. Gedurende deze tien dagen deed onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) extra zijn best en zonderde zich af van de mensen om Ictikaaf te verrichten.

Ictikaaf

Ictikaaf betekent dat de persoon in de moskee verblijft om zich te richten op het aanbidden van Allah. Het is een Soennah die gedurende de laatste 10 dagen van Ramadan plaatsvindt.

Ibn Shihaab heeft gezegd: “Het is jammer dat moslims de Ictikaaf verlaten, terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het nooit heeft overgeslagen vanaf het moment dat hij naar Medina kwam tot aan zijn dood.”

Moskee as-Soennah

Ook dit jaar is onze moskee van plan om deze Soennah van Ictikaaf te doen herleven. Daarom kunnen de broeders vanaf aanstaande maandagavond terecht in moskee as-Soennah. Ze kunnen voor de duur van tien dagen dan ook blijven overnachten. Wij zullen met de Wil van Allah zorgen voor de Soehoer (ochtendmaaltijd), Iftaar (avondmaaltijd), slaapplek en natuurlijk leerzame, vermanende woordjes zowel in het Nederlands als in het Arabisch. De zusters kunnen vanaf het Maghrib-gebed tot het Fadjr-gebed in de moskee verblijven.

Laat een kans als deze niet aan je voorbijgaan en sluit je aan bij degenen over wie Allah zegt:

“Mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van het gedenken van Allah en (ook niet van) het onderhouden van het gebed en het geven van de Zakaat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen.”

(Soerat an-Noer: 37)

Om je op te geven voor Ictikaaf ga naar de onderstaande link:

https://www.al-yaqeen.com/inschrijven-itikaaf/