Geen Nederlandse imams op te leiden

6405

De opleiding aan de hogeschool Inholland in Amstelveen om polderimams op te leiden houdt op te bestaan. Er blijkt sinds de oprichting in 2006 te weinig animo voor te zijn. Dat zegt Jet Bussemaker, minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

De opleiding blijkt niet rendabel en er worden dus geen nieuwe studenten meer aangenomen. De huidige 105 mogen wel blijven. Dertien studenten studeerden er sinds de oprichting af. Alleen één daarvan werd daadwerkelijk imam.

"Hier in Amstelveen plaatsen we alles in een maatschappelijke context. Behalve theologie kwam ook de scheiding tussen kerk en staat ter sprake. De diversiteit is groot: er zaten hier mannen én vrouwen, Turken en Marokkanen, mystieke soefisten en orthodoxe salafisten. Salafi's hebben de neiging om heel stellig te zijn, alsof ze de opleiding al hebben afgerond. Dan zeggen we: 'jullie stelligheid mag ons niet beknellen'. Er kon veel, in ieder geval veel meer dan bij traditionele imamstudies. Maar de wetenschappers die meenden dat de Koran niet door God is geschreven, komen slechts zijdelings aan bod. Het moet wel een echte imamopleiding zijn", aldus opleidingscoördinator Rasit Bal.Dit politieke project is gefaald.

Bron: Trouw.nl

Team al-Yaqeen 13 februari 2013