Geen verbod op religieuze tekens in Vlaanderen

3453

Er komen geen algemene richtlijnen om Vlaamse ambtenaren te verbieden religieuze kenmerken (zoals een hoofddoek, kruisteken of keppel) te dragen. Dat heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Homans gaf aan vertrouwen te hebben dat ambtenaren een neutrale dienstverlening kunnen garanderen.

Eerder deze week kondigde Waals minister van Ambtenarenzaken, Christophe Lacroix (PS), aan dat hij Waalse ambtenaren die in contact komen met het publiek wil verbieden om religieuze kenmerken te dragen. Hij kon hiervoor op bijval rekenen van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Deze riep de Vlaamse regering op om een gelijkaardig verbod in te voeren.

Maar dit zal er niet komen, als het aan Homans ligt. Ze verwees hiervoor naar de afspraak hierover in het Vlaams regeerakkoord. Hierin is de is afgesproken dat er gewaakt wordt over de neutraliteit van de overheid, en dat het de verantwoordelijkheid is van de leidende ambtenaren om ervoor te zorgen dat hun ambtenaren die in contact komen met het publiek hieraan voldoen. ‘Met andere woorden’, zo zei Homans, ‘wij gaan voor neutraliteit, en leggen de verantwoordelijkheid bij de leidende ambtenaar. In hem of haar hebben we alle vertrouwen. Hij of zij moet erop toezien dat de afspraken worden nageleefd of niet.’

Janssens reageerde teleurgesteld. ‘De burger heeft recht op neutraliteit, en ambtenaren met een hoofddoek zijn wat ons betreft uit den boze’, klonk het.

Bron: Gva.be

Team al-Yaqeen
13 december 2014