Geen verbod op salafistische organisaties

2140

De regering gaat geen salafistische organisaties verbieden. Dat heeft minister Asscher vanavond geschreven aan de Tweede Kamer. Evenmin wordt het gemeenten en provincies verboden om relaties met salafisten te onderhouden of worden salafisten uit het leger geweerd.

Asscher is het eens met de Kamer dat de bestaande wetgeving voldoet. Wel worden mensen die opruien vervolgd, gaat de regering in gesprek met landen als Saoedi-Arabië en Koeweit over de financiering van moskeeën en krijgen gemeenten hulp.

Golf van beroering
Gealarmeerd door de AIVD-notitie en vlak daarna de aanslagen in Parijs, nam de Tweede Kamer eind vorig jaar negen moties aan over het salafisme in Nederland. De Kamer wilde paal en perk stellen aan de stroming. De meest vergaande motie was afkomstig van Ahmed Marcouch van de PvdA en Ockje Tellegen van de VVD. Die vroegen of de regering de mogelijkheid wilde onderzoeken om salafistische organisaties verbieden. De oproep alleen al veroorzaakte een golf van beroering in de moslimwereld, waar men meende dat de geloofsvrijheid van moslims zou worden beperkt.

Een algemeen verbod komt er dus niet. Asscher meent, met zijn collega Van der Steur van Justitie, dat geloofsvrijheid een belangrijke Nederlandse waarde is. Ook schrijft hij: “met het huidige strafrecht in de hand is het al mogelijk om organisaties te verbieden waar sprake is van stafbare gedragingen, net als er kan worden opgetreden tegen mensen die aanzetten tot haat.”

Financiering van Nederlandse moskeeën
De Kamer had ook gevraagd om de financiering van Nederlandse moskeeën vanuit Saoedi-Arabië en Koeweit een halt toe te roepen. Ook daar gaat Asscher niet in mee. “Een geloofsgemeenschap heeft de vrijheid om financiering aan te trekken”, schrijft Asscher. “Beperkingen voor salafisten kunnen de valse indruk wekken dat er geen gelijkheid van godsdienst bestaat.”

Wel moeten moskeeën helderheid verschaffen over de herkomst van hun geld. Ook lagere overheden mogen banden houden met salafistische centra. “Het blijft van belang dat het lokaal bestuur de ruimte houdt om in gesprek te blijven”, schrijft Asscher. Wel maakt de regering een studie naar ‘het salafistisch landschap’ in Nederland, zodat iedereen weet waarmee hij te maken heeft.

Bron: Trouw.nl

Team al-Yaqeen
25 februari 2016