Geen verspreiding extremisme via koranscholen

2467

Koranscholen in Den Haag leveren ‘geen bijdrage aan het verspreiden van extremistisch gedachtengoed’. Dat schrijft het Haagse college van B&W in antwoord op raadsvragen van de PVV en ChristenUnie/SGP.

Omroep West berichtte in februari over radicale denkbeelden bij moslimkinderen. Volgens onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66) zijn er in Den Haag ‘tientallen’ moslimjongeren met radicale ideeën. Van Engelshoven sprak van een ‘potentieel groot gevaar voor de samenleving’.

Abdelhamid Taheri, voorzitter van de as-Soennah moskee in Den Haag, meent dat ‘kinderen van 9, 10 jaar’ al extreme ideeën erop na houden, zoals het toejuichen van aanslagen of sympathie tonen voor terreurorganisaties als IS. Volgens het college is er sprake van ‘een zorgwekkend verschijnsel dat aandacht verdient en ook krijgt’.

Hoeveel kinderen radicale ideeën hebben, wil en kan het stadsbestuur niet zeggen. Het stadsbestuur antwoordt op raadsvragen van de PVV: “Het hebben van bepaalde ideeën is geen reden om opgenomen te worden in enige overheidsregistratie”. De veiligheidsdienst AIVD houdt echter wel degelijk mensen met ‘radicale’ denkbeelden in de gaten.

“Voor zover er op scholen godsdienstlessen worden gegeven door een imam, ligt het in de rede dat tussen de school en imam afspraken worden gemaakt over het geven van tegengeluid. Dat is echter aan de school”, aldus het stadsbestuur. Moskeeën, koranscholen en internaten dragen ‘in zijn algemeenheid’ niet bij aan radicalisering, oordeelt het college van B&W.

De PVV had ook specifiek vragen gesteld over de as-Soennah moskee, bijvoorbeeld of die niet gesloten moet worden vanwege het salafistische karakter dat ze hebben. Maar volgens het college zijn initiatieven van islamitische organisaties – ook salafistische – om jongeren af te houden van radicalisering welkom: “Dat neemt niet weg dat het salafisme soms andere antwoorden geeft op vragen van multicultureel samenleven dan wij wenselijk vinden. Daarover gaan we de discussie met hen aan. Wij zien geen reden om de dialoog stop te zetten, en ook niet om de moskee te sluiten.”

Bron: OmroepWest.nl

Team al-Yaqeen
2 april 2016