Geleid door de Koran

3706

Enkele jaren geleden is, zoals bij velen bekend, Arnoud van Doorn bekeerd tot de Islam. Iemand die voorheen onderdeel uitmaakte van de islamofobe PVV. Maar na een tijdje besloot Arnoud de vertaling van de Koran en de biografie van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) eens zelf te lezen. Deze boeken en de contacten met bijzondere mensen, hebben Arnoud overtuigd van de Waarheid van de Islam. Hij besloot zich tot de Islam te bekeren en zijn PVV-verleden achter zich te laten.

Arnoud van Doorn, één van de vele bekeerlingen van stichting as-Soennah, is geïnterviewd door de bekende reciteur Fahd al-Kanderi voor een Arabische televisiereeks waarin de bekeringsverhalen van moslims over de hele wereld aan bod komen.

Om niet al teveel van deze prachtige reportage te verklappen, raden we je aan om het hier zelf te zien.

Moge Allah ons en jullie in staat stellen om nog meer mensen te leiden naar de Islam en moge Hij het werk van de Dacwah extra zegenen. En het belangrijkste van alles onze intentie zuiver houden.

Bestuur stichting as-Soennah
Team al-Yaqeen
24 juni 2015

Privé: Geleid door de Koran

14276