Gemeente haalt alles uit de kast om moskee tegen te houden

16618

De bestuursleden van de islamitische vereniging in Wateringen willen niet spreken over discriminatie. ,,Maar het riekt er wel naar.” Ruim zes jaar zijn de moslims bezig met de aankoop van een pand voor een moskee. Echter lijkt de gemeente Westland alles in het werk te stellen om de deal tegen te houden. ,,Zo ga je niet met mensen om. Wij zijn toch geen tweederangs burgers?”

Het bestuur van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen (ICCW) voelt zich flink belazerd door de gemeente Westland nu de verkoop van de Eendenburcht in Wateringen niet doorgaat. Sinds 2015 is de vereniging bezig met de aankoop van het pand. Het college van burgemeester en wethouders komt eerdere beloftes echter niet na.

De koop was eigenlijk al in kannen en kruiken. Op enkele puntjes op de i na, hoefde het concept-koopcontract slechts nog ondertekend te worden. Toen wethouder Leen Snijders de overeenkomst met de rest van het college van burgemeester en wethouders besprak, was de deal alsnog van de baan.

Ineens moet het beoogde pand in Wateringen, De Eendenburcht, middels een openbare verkoop verkocht worden. Dat zou staan in een onlangs aangenomen nota, aldus het college. ,,Maar die nota bestaat helemaal niet”, stelt Hicham el Ikaoui, de voorzitter van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen. ,,Die nota zou op een bepaald moment zijn aangenomen, terwijl wij een maand later de concept-koopovereenkomst kregen. Daarbij werd met geen woord gerept over een nota voor de openbare verkoop van gemeentelijke gebouwen. Een pertinente leugen dus.”

Asbest

De eerste gesprekken voor de koop van de Eendenburcht, een verenigingsgebouw in Wateringen tegen de zuidgrens van Den Haag, dateren uit 2015, onder toenmalig wethouder Peter Ouwendijk. ,,Wij hebben toen de wens geuit voor een betere en ruimere locatie”, aldus voorzitter El Ikaoui. De Wateringse vereniging huist momenteel in een veel te klein en vervallen pand met een gerote hoeveelheid asbest, en wil daar graag verkassen.

De moskeevereniging mocht het pand eerst voor twee jaar huren en kon het daarna kopen. De huurperiode zou dan gewenning zijn. ,,Wij wilden dan wel een koopoptie, zodat we niet na twee jaar op straat zouden komen te staan. In de tussentijd mochten we niks over de koop van de Eendenburcht zeggen. Dat lag volgens Ouwendijk nogal gevoelig in de gemeenteraad. ‘Geen communicatie, hou het stil’, zei hij.”

‘Geen tweederangs burgers’

In juli 2017 leek alles positief te verlopen. Het leek toen nog slechts een kwestie van afwikkeling. Plotseling claimde de onderwijswethouder deze locatie voor extra onderwijslokalen. Waardoor het contract van de baan was. Dit vanwege de hoge druk bij scholen in Wateringen. Daarna kwamen de verkiezingen in beeld en gebeurde er niets meer.

Wethouder Peter Ouwendijk kwam na de gemeenteraadsverkiezingen niet meer terug in het college en werd opgevolgd door Leen Snijders. Het moskeebestuur liet het er niet bij zitten en wilde na de verkiezingen weer in gesprek met de gemeente. ,,We zaten immers nog steeds met het probleem van de huisvesting. Wethouder Snijders kwam bij ons langs en hoorde ons verhaal aan. Hij gaf aan dat hij ons verhaal niet kende. Hij zei het te gaan uitzoeken en in het college te gaan bespreken. Daarna hoorden we helemaal niets van hem. Zo ga je niet met mensen om, vind ik. Wij zijn toch geen tweederangs burgers?”

Verzet tegen islamitische school

Het Westland staat er al niet zo goed op als het gaat om een moskee of islamitische school. In 2010 werd een moskee al eens met veel bombarie geweerd uit de wijk Hoogeland in Naaldwijk. Twee jaar later kwam die er alsnog in een voormalige school en omwonenden vreesden voor overlast. Sinds de islamitische vereniging Almouwahidin zijn intrek heeft genomen in de school is er geen overtogen woord meer gevallen.

Onlangs is er het voorbeeld van de islamitische school die Yunus Emre graag in Naaldwijk willen beginnen. De lokale partijen LPF Westland, GemeenteBelang Westland en Westland Verstandig proberen die koste wat kost tegen te houden, maar na ingrijpen van de minister van onderwijs zal de school er uiteindelijk toch komen.

De reputatie van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen is overigens brandschoon. Probleemloos huurt de moskeevereniging al jaren het huidige pand aan de Julianastraat van de gemeente Westland. In de beantwoording van een Wob-verzoek beaamt de gemeente dit ook. Burgemeester Bouke Arends bracht enige tijd geleden zelf een bezoek gebracht aan het gebouw aan de Julianastraat en schrok van wat hij daar zag, aldus El Ikaoui. ,,Het is een oud pand met asbest, ramen die niet open kunnen. Ook ging het over de brandveiligheid en de burgemeester zag met eigen ogen dat het daar echt niet meer kan. Weer hebben we heel de voorgeschiedenis van het verkoopproces verteld. Dat was eind 2019. In februari zouden we weer gaan praten. Maar dat werd juni.” Bij dat gesprek waren wethouder Snijders, wethouder Van der Stee, de burgemeester en een ambtenaar aanwezig. In dat gesprek werd aangegeven dat het verhaal van de moskeevereniging is gecheckt en klopt. De claim op de Eendenburcht voor het onderwijs was er inmiddels vanaf, meldde wethouder Ben van der Stee. Dus de weg was weer vrij om te praten over de verkoop.

,,Er zou exclusief met ons gesproken worden over de verkoop, andere partijen konden dus geen aanspraak maken op de Eendenburcht. Juni 2020 betekende een nieuwe start van de gesprekken met wethouder Snijders. We zouden elke drie weken praten over de voortgang. Dat ging alleen de eerste drie weken goed. Wat volgde was een zeer frustrerend proces. Continu werden afspraken niet of gedeeltelijk nagekomen. Keer op keer moesten wij weer aan de bel trekken om zaken gedaan te krijgen.”

Kosten

Inmiddels was er wel nee gezegd tegen de biljartvereniging die de Eendenburcht ook wilde kopen. El Ikaoui: ,,Het gebouw zou al zijn verkocht. Aan ons.” In november 2020 zou er eindelijk een concept-koopovereenkomst op tafel komen, al werd dat weer veel later, in februari 2021. ,,Intussen hadden wij al kosten gemaakt voor een architect. Op 29 januari kregen we een e-mail om de overdracht in februari bij de notaris te laten plaatsvinden. De concept-koopovereenkomst kregen we op 5 februari in handen.”

In die concept-koopovereenkomst doemden ineens allerlei niet eerder besproken bepalingen op, zo zag het bestuur. Er werd een gesprek ingepland op 22 maart vorig jaar met wethouder Snijders, burgemeester Arends, een directeur en de betrokken ambtenaar. ,, Hier spraken wij ons ongenoegen uit over het proces. Het leek wel alsof alles uit de kast getrokken werd om ons te laten afhaken. Het asbest- en bodemonderzoek, dat normaal gesproken de verkopend partij doet, werd ineens bij óns neergelegd. Dat moesten wij maar betalen, zogenaamd om de snelheid erin te houden.”

Na het gesprek op 22 maart bleef het, ondanks diverse mails en apps van de moskeevereniging aan de gemeente, weer maanden oorverdovend stil. Pas op 12 juli zaten ze weer aan tafel met wethouder Snijders, de burgemeester en een directeur van de gemeente. In dat gesprek kreeg het moskeebestuur een zeer onaangename boodschap. ,,Het was een zeer bijzonder gesprek. De burgemeester heette ons welkom en gaf het woord aan wethouder Snijders. Die begon van een papiertje een verklaring voor te lezen. Het kwam erop neer dat het college de Eendenburcht niet aan ons wilde verkopen. Er was een nota aangenomen waarin stond dat gemeentelijk vastgoed openbaar verkocht moet worden.”

Spelregels

Op de vraag van het moskeebestuur wanneer de nota was aangenomen wist de wethouder het antwoord niet precies. ,,Hij stamelde iets over een half jaar geleden. Hoe kan het dat als die nota een half jaar geleden is aangenomen, wij een paar maanden later nog volop in gesprek zijn en een conceptovereenkomst opgestuurd kregen? Wethouder Snijders, wethouder Van der Stee en de burgemeester waren betrokken bij dit proces. Toen deze nota besproken werd, had toen niemand van deze personen zijn vinger in het college opgestoken om aan te geven dat dit verkoopproces met ons al jaren loopt en nu niet ineens de spelregels aangepast kunnen worden? Daar kwam in het gesprek geen antwoord op van wethouder Snijders of de burgemeester.”

,,Het is niet integer, ongeloofwaardig, onbetrouwbaar en getuigt van onbehoorlijk bestuur, ronduit schaamteloos”, foetert de voorzitter. ,,Het college heeft ons keihard laten vallen en doet nu net alsof wij er niet met elkaar uit zijn gekomen. Je reinste onzin! Het was een duidelijk signaal naar de Westlandse islamitische gemeenschap dat we tweederangs burgers zijn. Voor ons gelden er blijkbaar andere regels dan voor de rest van Westland.”

Het moskeebestuur heeft het vermoeden dat er iets anders speelt. ,,Wij hebben signalen gekregen dat het college lijnrecht tegenover elkaar is komen te staan als het gaat om de verkoop van de Eendenburcht aan onze vereniging. Het college was het niet eens en een breuk zat er aan te komen als wij het pand zouden kopen. Ze hebben ons gewoon keihard laten vallen om het college overeind te houden.”

De moskeevereniging hoopt dat hen alsnog recht wordt gedaan door de gemeenteraad. ,,Het kan écht niet wat er hier gebeurd is. Wij roepen de gemeenteraad op om ons bij te staan en recht te doen. Wij vragen geen geld als vereniging, maar een rechtvaardige en fatsoenlijke behandeling. Onze leden (de moskeevereniging heeft ongeveer tachtig leden en daar komen de familieleden nog bij, red) zijn er kapot van en het vertrouwen in de gemeente is tot het nulpunt gedaald. Wat is de reden dat ons dit ongekende onrecht is aangedaan? De onderste steen moet boven. Wij roepen het college op openheid van zaken te geven en weer met ons in gesprek te gaan en het verkoopproces tot een goed einde te brengen.”

Op 9 september 2021 deed het bestuur van de moskeevereniging een Wob-verzoek om alle informatie van de afgelopen jaren via de wet openbaarheid van bestuur boven tafel te krijgen. Het antwoord liet maanden op zich wachten, maar is volgens de gemeente Westland afgelopen maandagavond per post verstuurd. De moskeevereniging geeft aan pas afgelopen woensdag per e-mail een antwoord gekregen te hebben, een dag nadat het AD vragen over deze kwestie aan de gemeente heeft gesteld.

Bron: Gelderlander.nl

Team al-Yaqeen