Gesprek met Motivaction

2296

In juni 2014 deed onderzoeksbureau Motivaction onderzoek naar Turkse en Marokkaanse jongeren die zouden sympathiseren met IS. De uitslag van het onderzoek was dat 72% van de Turken en 32% van de Marokkanen met IS zou sympathiseren. Deze verbluffende uitslag zorgde voor nogal wat sociale onrust in Nederland.

De resultaten waren destijds aanleiding voor de politiek om een onderzoek te starten naar Turkse organisaties in Nederland. Kranten en tijdschriften openden toen met grote letters: “Het komt steeds dichter bij huis” en “Helft Nederlandse moslims fundamentalist”.

Kop in het zand

Snel daarna begonnen twijfels te ontstaan over de betrouwbaarheid van het onderzoek. De vragen bleken niet eenduidig geformuleerd en er was onduidelijkheid over wat de jongeren verstaan onder termen als 'jihadisme' en 'kalifaat'. In een telefonisch gesprek gisteren met Ahmed Aitmoha, woordvoerder van Motivaction, laat hij ons het volgende weten: “We moeten het onderzoek van destijds in de tijdsgeest zien en hier niet te veel gewicht aan geven.”

Tijdens ons gesprek werd snel duidelijk dat dhr. Aitmoha van Motivaction niet echt bewust is van wat hun onderzoek toentertijd teweeg heeft gebracht. En hoe moslims zich daardoor beledigd en gecriminaliseerd voelen. Onderzoek moet eerlijk en objectief tot stand komen en niet gekleurd worden door persoonlijke of organisatorische belangen.

Serieus onderzoek

In welke mate Islamitische jongeren echt sympathiseren met IS, daarover is onlangs een zeer uitgebreid onderzoek verschenen van het Amerikaanse onderzoeksbureau Zogby Research Services. Dit onderzoeksbureau onderzocht wereldwijd jongeren uit Marokko, Palestina, Egypte, Jordanië, VAE, Koeweit, Bahrein en Saudi-Arabië.

En wat blijkt? Maar liefst 93% van de Marokkaanse jongeren verwerpt religieus extremisme en is van mening dat terreurgroepen zoals Daesh (IS) een 'perverse' leer hebben die indruist tegen alles waar de Islam voor staat.

Team al-Yaqeen
19 januari 2016