Godsdienstlerares met hoofddoek krijgt gelijk

2696

De Raad van State heeft in een arrest een godsdienstlerares in het gelijk gesteld die weigerde de circulaire1 van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) te ondertekenen. Omdat zij dit niet ondertekende, werd zij niet aangenomen als docente. De circulaire bevatte een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens. De Raad verwerpt dan ook de weigering door de directeur van de basisschool De Driesprong Maldegem om de vrouw aan te nemen.

Bij de start van schooljaar 2013-2014 weigerde de vrouw bij haar tijdelijke aanstelling als lerares Islamitische godsdienst de circulaire van het GO! te ondertekenen, juist omdát ze een hoofddoek draagt. Daarop besloot de directeur om haar niet aan te nemen. Uiteindelijk stapte de lerares naar de Raad van State.

Deze gaf haar in haar arrest gelijk. "De Raad van State stelt vast dat het ambt van een docent levensbeschouwelijke vakken verschilt van het ambt van een docent algemene vakken. Bovendien houdt het ambt van godsdienstleerkracht zelf het persoonlijk engagement in van de betrokken docent. Dit persoonlijk engagement gaat voor bepaalde godsdienstleerkrachten gepaard met het vertoon van de uiterlijke kentekens van hun levensbeschouwing", aldus de Raad.

"Daarenboven zijn de taken en opdrachten van de leerkracht allesbehalve strikt beperkt tot wat zich afspeelt tijdens het godsdienstonderricht in het klaslokaal. Ook buiten de context van zijn lesopdracht kan voor hem een opvoedings- of onderwijssituatie bestaan die aanleiding kan geven tot het, op bedachtzame wijze, doen kennen van zijn persoonlijk engagement", oordeelde de Raad.

Het Gemeenschapsonderwijs beraadt zich over het arrest en zal vanmiddag reageren.

Bron: Demorgen.be

Team al-Yaqeen
4 februari 2016

 

1.     Een mededeling die aan verschillende personen of instellingen wordt rondgestuurd.Vooral binnen de overheid wordt veel gebruikgemaakt van circulaires (omzendbrief genoemd in België). Vaak gaat het daarbij om de invulling van wetgeving en/of de praktische toepassing ervan. Soms ook bevat een circulaire slechts een mededeling of een advies van de ene aan de andere overheid.