‘Godsdienstpolitie PVV’

3587

Een interessant opiniestuk van Martijn Balster, Fractievoorzitter PvdA Den Haag, over de hetze naar aanleiding van de ophef over de paasviering op enkele christelijke scholen in Den Haag.

De PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’.

Er is een onbegrijpelijke ophef ontstaan over de paasviering op Haagse christelijke basisscholen: de PVV wil scholen met een subsidiestop dwingen om het Paasfeest te vieren zoals zij dat ‘voorschrijven’. Het is schrijnend om te zien hoe slecht de PVV op de hoogte is van de Nederlandse grondwet, waarin de vrijheid van onderwijs stevig verankerd is.

Christelijke scholen mogen zelf invulling geven aan hun tradities. Het is juist mooi om te zien dat meesters, juffen en ouders samen bepalen welke manier van Pasen vieren het beste past bij de school en de kinderen. Zodat ieder kind zich welkom voelt. Zodat ieder kind zich betrokken voelt, mee kan doen. Ook kinderen met een andere religieuze achtergrond. Juist dat maakt van onze stad een krachtige baken van verscheidenheid. Stad van alle kleuren, alle tradities en alle culturen.

De PVV is weer eens in woede ontstoken. Nu omdat voor kinderen met een islamitische achtergrond in sommige gevallen de palmpaasstok ingekort wordt zodat ze niet hoeven te lopen met christelijk symbool, het kruis. Waar de PVV dit ziet als inzet van een politieke strijd, moet ik vooral denken aan de herinneringen die het bij mij oproept: een middag samen knutselen om je stok te versieren, samen in een optocht, niet kunnen wachten tot je het broodje, de chipslingers of snoepjes die eraan hangen mag opeten. Met elkaar feest vieren. Een feest van gelijkwaardigheid en respect. Elk kind doet mee en is gelijk.

Als Haagse basisscholen ergens niet op zitten te wachten dan is het wel dat de politiek bepaalt ‘hoe je religieuze feesten viert’. Van de suggestie van deze godsdienstpolitie krijg ik koude rillingen over de rug. Scholen die laten zien dat ze niet van het uitsluitingsmodel zijn maar van het inclusiemodel, verdienen juist alle steun.

En dan de selectieve verontwaardiging van de PVV. Als ‘hoeder van de joods-christelijke traditie’ vindt de PVV dat scholen bij het vieren van Pasen geen rekening mogen houden met de kinderen die het feest vieren, die dat samen met elkaar willen doen. Als een islamitische school haar leerlingen – ook de niet-moslimkinderen – zou dwingen een hoofddoek te dragen, zou het huis te klein zijn. Maar in dit geval moeten de christelijke scholen vooral zo traditioneel mogelijk het paasfeest vieren.

De PVV laat zich hier van de meest conservatieve kant zien. Mijn maag draait zich om als een school docenten weigert omdat ze homo zijn of geen rok dragen. Of als scholen hun kinderen verplichten ’s ochtends het volkslied te zingen, een hoofddoek te dragen of het paasfeest te vieren met een kruis in de hand. Juist de scholen die met het gezicht naar de samenleving staan, onze waarden van tolerantie, gelijkwaardigheid en inclusiviteit voorop zetten, verdienen onze steun. De PVV brandt ze af. Uit behoudzucht, angst en pure intolerantie.

Tegen de PVV zou ik willen zeggen: welkom in de grote stad Den Haag. Waar we trots zijn op alle culturen, kleuren en feesten. Waar we proberen samen te leven, niet langs elkaar heen te leven. Waar tolerantie hoogtij viert en we uitsluiting juist proberen te voorkomen. Feesten vieren we samen. Dat lijkt mij een goede gedachte om de paasdagen mee in te gaan.

Bron: Joop.nl

Team al-Yaqeen
13 oktober 2017