Gouda heeft tot zomer voor besluit moskee

3409

Het Rijk geeft de gemeente Gouda tot 8 juli de tijd om de Prins Willem Alexander kazerne in Gouda te kopen. Dit heeft wethouder Rogier Tetteroo woensdagavond in de Goudse gemeenteraad gezegd. Na deze datum mag het terrein aan de hoogste bieder worden verkocht, zoals aan moskee El Wahda.

Een onafhankelijk procesbegeleider moet ervoor zorgen dat de nieuwe plannen wel voldoende draagvlak krijgen in Gouda-Noord. "Het enige dat vaststaat is de datum", aldus Tetteroo. Dat is meteen een stok achter de deur. Als de raad nee zegt tegen een moskee met scholen, dan bestaat de kans dat er een grotere moskee zónder scholen komt waar de raad niets over te zeggen heeft.

Eind vorig jaar besloten het bestuur van de El Wahda-moskee, de school voor speciaal onderwijs 'De Ark' en medisch kinderdagverblijf Gemiva gezamenlijk een plan op te stellen voor hergebruik van de oude kazerne. Oorspronkelijk zou bovenop de bunker van de kazerne een megamoskee komen voor 1500 bezoekers, met daarnaast ruimte voor De Ark en Gemiva. Echter leidde de komst van de grote moskee tot onrust in de wijk. Coalitiepartij VVD trok begin maart de steun voor dit plan in. Daarmee was er geen meerderheid voor de plannen meer in de gemeenteraad.

'Substantieel kleinere moskee'

De drie partijen besloten gezamenlijk werk te maken van een nieuw plan. Hierin werd rekening gehouden met een 'substantieel kleinere moskee'. Zij vroegen het college van burgemeester en wethouders met een voorstel te komen voor aanpak en hopen op een bemiddelaar voor overleg met de buurt en toezicht uit de raad. Hiermee trachten zij dit keer voldoende draagvlak te vinden voor het plan.

De nog te zoeken procesbegeleider moet met alle betrokken partijen praten, ook met de Fietsersbond en de bewonersgroep 'Gouda Noord Zoals het Hoort'. In de ogen van het college zou de raad uit haar midden een monitorcommissie kunnen benoemen om het proces te monitoren en om het draagvlak te vergroten. Echter heeft de oppositie geen zin om zich van tevoren vast te leggen.

'Hetze tegen de Islam'

Vooral SGP-fractieleider Arjan Versteeg is bang dat op termijn de moskee groter wordt. Zeker gezien zelfs de moskee geen verwachte bezoekersaantallen kan noemen. Toch heeft moskeebestuurder Saïd Boukayouh de wens dat het wantrouwen tegen de Islam kan worden weggenomen.

Volgens Boukayouh is er in Nederland een hetze tegen de Islam gaande. Ook in Gouda is dit het geval. Zoals de verhalen in de media over donateurs die hun geld terug zouden willen nu de megamoskee niet doorgaat. "Dat wordt niet geverifieerd en komt vertekend in de media", aldus Boukayouh. "Het geld dat we al hebben opgehaald blijft gewoon beschikbaar. Maar dat soort verhalen blijft de moskee achtervolgen en verstoort de verhoudingen. Ik hoop dat we dat achter ons kunnen laten."

Bron:Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
26 maart 2015