Haagse moskeeën moeten veilig gesteld

3881

De gemeente Den Haag moet een analyse maken van de risico’s die er voor moskeeën zijn. Als het nodig mocht zijn, dan dienen er maatregelen te worden genomen om de veiligheid van de gebedshuizen te waarborgen. Dit standpunt van de Islam Democraten en de Haagse Stadspartij (HSP)komt naar voren uit schriftelijke vragen die beide partijen hebben gesteld.

De partijen willen dat de gemeente Den Haag actie onderneemt naar aanleiding van berichten op de Facebookpagina 'Steun de PVV' waarin een oproep wordt gedaan om in navolging van Zweden ook in Nederland moskeeën in brand te steken.

'Burgerwachten zijn niet wenselijk'

Een aantal Haagse moskeeën heeft al uit eigen initiatief extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het instellen van burgerwachten en cameratoezicht. De Islam Democraten en HSP zijn van mening dat het in leven roepen van burgerwachten 'een onwenselijke situatie' is.

De raadsleden Fatima Faïd en Hasan Küçük (Islam Democraten) geven aan dat de overheid verantwoordelijk is voor deze taak en niet burgers. 'Het veiligstellen van de godsdienstvrijheid is primair een taak van de overheid. Hagenaars moeten in alle vrijheid en veiligheid hun geloof kunnen belijden. Als er veiligheidsrisico's zijn, dienen er gepaste maatregelen te worden genomen.'

Islamofobie aanpakken

De veiligheid is niet het enige punt waar de Haagse politieke partijen zich zorgen om maken. Faïd: 'De toenemende intolerantie tegenover moslims baart mij zorgen. Islamofobie en de discriminatie van moslims zijn echt een probleem en moeten we aanpakken. Het buitenspel zetten van 1 groep in de samenleving werkt tweedeling en polarisatie in de hand en is niet goed voor de stad.'

De Haagse Stadspartij wil dat er een project in het leven wordt geroepen in Den Haag om islamofobie en discriminatie van moslims tegen te gaan.

Bron: Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
7 januari 2015