Haagse Shisha lounges aangepakt

7027

Eind vorig jaar is op verzoek van het Haagse gemeenteraadslid Abdoe Khoulani (Partij van de Eenheid) streng toezicht geweest op Shisha lounges vanuit de gemeente. Dat resulteerde destijds in sluiting van drie Shisha lounges op last van de burgemeester. Het beloofde vervolg op deze controles vond dit jaar plaats. Ook hier zijn weer veel misstanden ontdekt in de lounges.

Shisha lounges zijn horeca-inrichtingen waar waterpijp wordt gerookt. Veelal jongeren komen op deze verdorven tenten af. Hun gezondheid is hierbij in het geding alsmede de veiligheid in en rondom de lounges.

Den Haag kent ongeveer 50 Shisha-lounges. Hiervan zijn er sinds april 2013 achttien gecontroleerd op misstanden en overtredingen. Bij 16 van de 18 gecontroleerde lounges zijn één of meerdere misstanden ontdekt op gebied van onder meer uitkeringsfraude, fiscale fraude, aanwezigheid van wapens, illegaal tappen van gas en elektriciteit, gokken en overtreding van het rookverbod.

De bevoegde instanties hebben handhavingsacties opgestart om deze overtredingen te bestrijden. Dit kan leiden tot het sluiten van deze Shisha-lounges.

Bron: Partij van de Eenheid

Team al-Yaqeen 3 oktober 2013