Haagse VVD richt pijlen op Islam

5911

De lokale VVD in Den Haag voelt de verkiezingsbui al hangen, in het concept verkiezingsprogramma kiest de partij voor de koers van haar ‘kleine broertje’, de PVV. De partij die zegt te staan voor de vrijheid van het individu, denkt daar blijkbaar anders over als het gaat om de vrijheid van moslims.

De VVD wil de vestingvoorwaarden voor Salafistische moskeeën aanscherpen. “Ook moeten hier extra controles plaatsvinden. Als er blijkt dat er integratiebelemmerende activiteiten plaatsvinden of dat er sprake is van onredelijke groepsdruk, moet het betreffende gebedshuis worden gesloten”.

De partij die staat voor de ‘vrijheid van het individu’ gaat verder en geeft aan dat de opdringerige aanwezigheid van de Islam ongewenst is. “Het met geluidsversterking oproepen tot het gebed moet daarom worden verboden. Kerkklokken tellen niet, die kennen we al eeuwen.’’ Aldus de volkspartij voor ‘vrijheid’ en democratie.

Lijsttrekker Boudewijn Revis, nu wethouder financiën en stadsbeheer, wil dat de gemeente stopt met het mogelijk maken/financieren van activiteiten die gescheiden georganiseerd worden. “Dus geen gescheiden zwemuurtjes, inburgeringcursussen en scholen”. Verder is de VVD voor een verbod op de niqaab. Dit alles is nodig omdat de VVD ‘respectvol’, maar ‘neutraal’ tegenover religie staat. “De gemeente heeft de taak erop toe te zien dat religieuze beleving niet ontaardt in onverdraagzaamheid, discriminatie of schending van andere grondrechten”.

Bron: Trouw.nl

Team Al-Yaqeen 22 september 2013