Het weekend van…

16773

Dit weekend vindt de aftrap plaats van een nieuwe activiteit “Het weekend van…” met als gastspreker sheikh dr. Rachid Nafi’. Het hele weekend zal in het teken staan van het stimuleren van kinderen om kennis op te doen over het wereldse en het hiernamaals.

Dit thema zal allereerst in het Arabisch besproken worden tijdens de vrijdagpreek waarna een Nederlandse vertaling zal volgen. Vervolgens zal de sheikh zaterdag na het Maghrib-gebed dieper op dit onderwerp ingaan tijdens zijn Arabischtalige lezing. Op zondag na het ‘Asr-gebed zal de sheikh dit thema afsluiten met een vraag-en antwoordsessie.

Uiteraard is eenieder van harte welkom om deze gezegende zittingen bij te wonen.

Stichting as-Soennah