HOE HET NIQAABVERBOD GEWELD TEGEN MOSLIMA’S ZAL LEGITIMEREN

1949

 

Eén dag voor de inwerkingtreding van het omstreden en met symboolpolitiek doordrenkte niqaabverbod, zet het Algemeen Dagblad (AD) aan tot geweld tegen moslima’s die de niqaab dragen. Het is een buitengewoon kwalijke zaak dat het AD haar lezers instrueert hoe zij kunnen bijdragen aan het handhaven van het niqaabverbod. Niet eerder heeft de krant een dergelijke instructie gegeven bij de inwerkingtreding van een gelijksoortig verbod in ons land. Ook is de instructie alleen gericht op de niqaab en niet op mensen die een bivakmuts of een integraalhelm dragen.

Het is ironisch dat de overheid moslima’s zogenaamd wil “bevrijden” door hen te verbieden een eigen keuze te maken in het soort kleding die zij zelf willen dragen. Moslima’s wordt niet alleen de vrijheid ontnomen om baas over eigen lichaam te zijn, zij worden zodoende ook in een sociaal isolement gemanoeuvreerd. Aan de vele haat- en geweldsincidenten, waar moslims onder gebukt gaan, wordt nu een extra dimensie aan toegevoegd. Burgers kunnen volgens het AD overgaan tot een gewelddadige burgeraanhouding. Dit is natuurlijk koren op de molen van rechtsextremisten en neonazi’s die onder het mom van wetshandhaving hun haat tegen moslima’s kunnen botvieren. Het signaal dat het AD wil afgeven is dat iedereen erop los kan beuken en voor eigen rechter én politieagent kan spelen. Het AD zou zich diep moeten schamen voor de bijdrage aan het giftige en polariserende klimaat in Nederland. Mocht er na 1 augustus daadwerkelijk geweld tegen moslima’s gebruikt worden dan is voor iedereen duidelijk van wie die instructies komen.

Ook de landelijke politiek gaat niet vrijuit. Het niqaabverbod past in een trend dat erop gericht is de grondrechten van moslims stapsgewijs te beperken en hen als tweederangs burgers te bestempelen. Het feit dat de Tweede Kamer het advies van de Raad van State inzake het niqaabverbod niet heeft opgevolgd, zegt in deze genoeg. Het niqaabverbod lost geen problemen op, het creëert juist problemen. De maatschappelijke spanningen zullen alleen maar toenemen en daar is de landelijke politiek debet aan.

Stichting as-Soennah
31 juli 2019