Hoe stichting as-Soennah middelpunt is geworden van een vuile campagne

10962

Sinds de tendentieuze berichtgeving door Nieuwsuur en NRC Handelsblad van april 2018 inzake buitenlandse financiering van moskeeën, zien wij een niet-aflatende inspanning van de overheid om de geloofsbeleving van moslims op alle mogelijke manieren te dwarsbomen. Het voorlopige dieptepunt is de aangekondigde parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen. De komende parlementaire ondervraging is ontegenzeggelijk alleen gericht op de moslimgemeenschap.

De hele opzet van de parlementaire ondervraging is doordrenkt met vooringenomenheid en is een aanfluiting voor de Tweede Kamer. De te onderzoeken subjecten, waaronder stichting as-Soennah, zijn allemaal islamitisch, terwijl buitenlandse financiering van religieuze instellingen over het hele spectrum plaatsvindt. Evangelistische christenen, rooms-katholieken en joden hebben allemaal hun internationale financiële relaties. Zo heeft de paus niet alleen financiële invloed op de Rooms-Katholieke Kerk in dit land, maar ook op de dagelijkse praktijk door bisschoppen en kardinalen te benoemen. Een duidelijker voorbeeld van ongewenste buitenlandse beïnvloeding is er niet. Maar de aanjagers van de parlementaire ondervraging hebben alléén moslims in het vizier.

Geert Wilders heeft in het verleden honderdduizenden dollars van neoconservatieve organisaties in Amerika gekregen om zijn anti-moslimboodschap te zaaien. Wat de politiek nu oogst is een samenleving waar moslimhaat eerder de norm is dan uitzondering. Een hele batterij aan anti-moslimwetten staat op de planken of is inmiddels ingevoerd, waaronder het niqaabverbod, verbod op religieuze slacht en verbod op “anti-democratische” organisaties. En nu zijn de moskeeën aan de beurt om hen angst aan te jagen en hen te weerhouden hun grondwettelijke rechten uit te oefenen.

Om de protestantse, joodse en katholieke instellingen uit de wind te houden is een list bedacht. Voor de hand liggend zou zijn om alle geldstromen buiten de Europese Unie te sanctioneren/onderzoeken. Alleen zou dit niet alleen de moslims treffen als beoogde doelwit, maar ook de eerder genoemde religieuze gemeenschappen. Zij zouden dan ook openheid van zaken moeten geven dan wel geen geld meer kunnen ontvangen uit bijvoorbeeld Amerika en Australië. Met twee christelijke partijen in de regering, hebben deze gemeenschappen een beschermheer die hun belangen veilig stelt. De list zit in de vage en niet afgebakende term “onvrije landen”.

Om haar geloofwaardigheid niet te verliezen zoekt de overheid aansluiting bij de lijst die het Freedom House hanteert. Alleen heeft het Freedom House boter op zijn hoofd, aangezien deze een verlengstuk is van de Amerikaanse regering. Het definieert bijna alle landen die de westerse hegemonie in de wereld afwijzen als onvrij. Met objectiviteit en rechtvaardigheid heeft dit dus weinig te maken, des te meer met politiek. Zelfs de meest vooraanstaande intellectueel van dit moment, het geweten van de wereld, MIT-professor Noam Chomsky, heeft zware kritiek op de handelwijze van het Freedom House.

Stichting as-Soennah is zich terdege bewust van de niet-aflatende inspanningen van de overheid om de rechten en positie van moslims in dit land te beperken en te verslechteren. De casus Cornelis Haga-lyceum, de Amsterdamse middelbare school, spreekt in dezen boekdelen. De overheid heeft werkelijk alles uit de kast gehaald om de school in een kwaad daglicht te stellen en te dwarsbomen. Daarbij zijn alle normen, waar de overheid zich aan zou moeten houden, geschonden en bevoegdheden oneigenlijk gebruikt. Het vertrouwen in een onpartijdige overheid is helemaal weg. Gelukkig hebben we nog een onafhankelijke rechtsspraak in dit land die de overheid meermaals op de vingers heeft getikt voor het overschrijden van wetten en eigen regels.

Stichting as-Soennah beraadt zich op dit moment hoe en of zij ingaat op de onrechtmatige sommatie om voor de parlementaire ondervraging te verschijnen. Zij zal dan ook alle rechtsmiddelen benutten om de afbraak van onze rechtsstaat tegen te gaan.

Bestuur stichting as-Soennah
7 januari 2020