Hof spreekt docent vrij

29706

In 2018  was er veel te doen over een uitspraak van één van onze docenten tijdens een onlineles uit 2015. Daar waar hij het bestaan van verschillende meningen over het onderwerp besnijdenis aanhaalde en uitlegde, werd hem verweten vrouwenbesnijdenis te promoten. Het Openbaar Ministerie besloot hierop tot vervolging over te gaan. De rechtbank in Den Haag heeft de docent in 2020 veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 80 uren.

Het gerechtshof in Den Haag heeft zich vandaag in hoger beroep gekeerd tegen dit vonnis en de docent vrijgesproken van opruiing en het aanzetten tot gewelddadig optreden tegen personen. Zij oordeelde dat de docent geen opzet had, ook niet in voorwaardelijke zin, om een toehoorder van het webcollege aan te zetten vrouwenbesnijdenis toe te passen.

Ook heeft het hof professor Maurits Berger als deskundige gehoord. Hieruit blijkt dat het niet noodzakelijk is in het Islamitisch onderwijs om in een theologisch betoog expliciet afstand te nemen van een voorgedragen, op zich afkeurenswaardige passage. De toehoorders van het webcollege begrijpen dat niet de eigen opvatting van de leraar wordt weergegeven en dat deze uiting dan ook geen oproep tot navolging bevat.

Uiteraard zijn wij Allah dankbaar voor deze uitspraak. Hopelijk is dit tevens een stimulans voor een ieder, met name de moslims, om binnen de kaders van de wet hun rechten te halen, hiervoor op te komen en hier ten alle tijden pal voor te staan.

Stichting as-Soennah