Hoofddoekverbod in gemeenschapsonderwijs België

7275

Vanaf komend schooljaar is de hoofddoek verboden op scholen in het gemeenschapsonderwijs (GO). Het verbod is geldig voor leerlingen, leraren en overig personeel. De enige uitzondering op de regel is de godsdienstles en activiteiten die hiermee gerelateerd zijn.

Dit alles is te lezen in een rondzendbrief die de maatregel verduidelijkt. Passages uit de brief kunnen in het schoolreglement worden opgenomen en dient door de ouders ondertekend te worden, zodat de maatregel ook voor hen duidelijk is.

Wel is er een overgangsperiode voorzien. Een school die nog geen verbod had, kan beslissen leerlingen die al voor september 2013 stonden ingeschreven tot het einde van hun loopbaan een keuze te geven. Met het algemene verbod op levensbeschouwelijke tekens (waaronder ook keppeltjes en tulbanden) wordt de beslissing van drie jaar geleden bevestigd.

In juni 2009 ontstond ophef nadat de athenea van Antwerpen en Hoboken een hoofddoekenverbod hadden ingevoerd. "Daar hebben ze het goede voorbeeld gegeven", adus Raymonda Verdyck van het GO. Er werden bij de Raad van State vier rechtszaken aangespannen tegen het verbod. Twee vanwege sikhs die een tulband wilden blijven dragen en twee van moslimmeisjes over de hoofddoek. Ze werden allemaal als niet-ontvankelijk afgewezen. Een principiële uitspraak kwam er dus niet.

"Het blijft een gevoelige maatregel", beseft Verdyck. "De beslissing was in 2009 al grondig voorbereid en in eer en geweten genomen, en dat geldt vandaag nog steeds."

"De situatie was onmogelijk geworden. Meisjes kozen een school niet vanwege de opleiding, maar of ze wel of niet een hoofddoek mochten dragen. De discussie maakte het ons onmogelijk nog aan onze corebusiness 'goed onderwijs', toe te komen."

Het GO predikt openheid, respect en pluralisme. Lijkt dat niet tegenovergesteld aan het verbod? "Het verbod garandeert het pluralisme", reageert Verdyck. Doordat de focus op levensbeschouwelijke kentekens niet meer aan de orde is, wordt de gelijkheid hersteld."

Het Grondwettelijk Hof had in maart 2011 geoordeeld dat het GO bevoegd was. Verdyck had liever gehad dat er een algemene regeling zou komen voor het hele Vlaamse onderwijs. "Wij hebben het gevoel dat wij de kastanjes uit het vuur hebben gehaald. Een algemene regel zou duidelijkheid scheppen. Maar ik begrijp dat politici zich niet graag aan dit dossier wagen." Tegelijk roept ze het vrije en het officiële net op het debat aan te gaan.

Zolang er geen algemene maatregel was, konden scholen(groepen) zelf een verbod invoeren. Meer dan zeven op de tien hebben dat gedaan. Het GO heeft hierdoor naar eigen zeggen geen leerlingen verloren.

Bron: Nieuwsblad.be

Team al-Yaqeen 6 februari 2013