Houding joden wakkert antisemitisme aan

4447

Voor de derde keer in zes jaar zaait Israël in Gaza dood en verderf. De kritiekloze houding van joodse instanties vragen bijna om antisemitisme, zo schrijft Jaap Hamburgervoorzitter van 'Een Ander Joods Geluid'.

Niet alleen Rosa van der Wieken, ook ik ben bang, alleen haar angsten deel ik niet (brief van de dag: 23 juli). Sommige joden worden 'angstig, wanhopig en eenzaam' dat sommigen in Nederland openlijk 'de dood aan de joden kunnen verkondigen'. "Ik ben wanhopig – en woedend – dat Israël voor de derde keer in zes jaar daadwerkelijk en grootschalig dood en verderf zaait in Gaza, en dat vele joden in Nederland zich geroepen voelen dat voor de derde keer met luide stem te rechtvaardigen en goed te keuren, nazeggend wat de betrouwbare Israëlische regeringsvoorlichting en heur trouwe rechterhand in Nederland, het CIDI, hun daarover voorzegt. Ik voel mij eenzaam over het schier collectieve onvermogen van de meeste joodse instanties en organisaties in Nederland om afstand te nemen van het gedrag van de Israëlische staat, vooral als het land ten oorlog trekt, onder voorwendselen die elke keer weer achteraf vals zijn gebleken.

Ik maak mij zorgen over de hardleersheid van de Rosa's van der Wieken die Israël steeds weer door dik en dun verdedigen, met de sleets geworden clichés van gisteren en eergisteren. Ik ben al veel langer beducht voor de naar binnen gekeerde houding en de morele prioriteitstelling van de joodse instanties, die eendrachtig in het geweer komen als naar hun gevoelen traditionele gebruiken als besnijdenis en koosjer slachten onder druk komen te staan, wat hun goed recht is, maar in wier moreel universum de woorden 'Palestina' en 'bezetting' niet of zelden voorkomen, omdat zij die begrippen alleen al ervaren als verraad aan hun grote liefde op afstand: Israël", aldus Hamburger.

Kritiekloze houding

"Ik ben angstig dat die kritiekloze houding ten aanzien van Israël als een boemerang zal werken. Ik vrees die vorm van identificatie en ik zie met lede ogen dat van anderen, moslims voorop, op hoge toon verlangd wordt dat zij het onderscheid tussen 'joden' en 'de staat Israël' wel nauwgezet in acht nemen. De joodse instanties laten het hier zelf schromelijk afweten.

En ten slotte vrees ik al jaren dat de joodse argwaan tegenover de buitenwereld, hoe begrijpelijk wellicht, en de heiligenverering van Israël, op een dag een selffulling prophecy zullen blijken; dat er weer geroepen zal worden 'dood aan de joden' en dat joden dan verongelijkt zullen zeggen: 'zie je wel, we hebben het altijd al geweten, de gojim (niet-joden, red.) zijn nooit te vertrouwen. Daar lig ík wakker van."

Bron: Volkskrant.nl

Team al-Yaqeen
5 augustus 2014